ติดต่อ

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

null

นางทองคำ วงษ์พระจันทร์  E-mail :  thosir@kku.ac.th

นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ E-mail : artvon@kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. ขอนแก่น
40002

โทร.  0 4320 2378 ต่อ 48311, 48321   โทรสาร.  043 202 379, 043 202 137

ใส่ความเห็น