หัวข้อข่าวเด่น
 • พิธีถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มข. ประจำปี 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มข. วันที่ 29 พ.ย. 2557 (ปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 40 คน. และ ประกาศนียบัตร 3 คน)

  ประมวลภาพพิธีถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มข. ปี 2557 (29 พ.ย.57)

  พิธีถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มข. ประจำปี 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มข. วันที่ 29 พ.ย. 2557 (ปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 40 คน. และ ประกาศนียบัตร 3 คน)

 • เช้าวันนี้ (26 พ.ย.57) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 36 ปี พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ...

  คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตรศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มข. 26 พ.ย. 2557

  เช้าวันนี้ (26 พ.ย.57) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 36 ปี พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ…

 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 • มื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2558   รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutic I ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28  พฤศจิกายน  2558 ณ โรงแรมพูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและอกชน จำนวนกว่า 130 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ...

  คณบดี เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced Pharmacotherapeutic I

  มื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2558   รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutic I ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28  พฤศจิกายน  2558 ณ โรงแรมพูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและอกชน จำนวนกว่า 130 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ…

 • เภสัชกรชัยพร สุรเตมีย์กุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 11 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 30  ได้รับ “รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะได้รับการเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรในงาน “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เภสัชกรชัยพร สุรเตมีย์กุล ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟร์แวร์ จำกัด  ดูแลด้านงานบริหารของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระบบสารสนเทศ...

  ศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มข. ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2557

  เภสัชกรชัยพร สุรเตมีย์กุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 11 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 30  ได้รับ “รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะได้รับการเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรในงาน “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เภสัชกรชัยพร สุรเตมีย์กุล ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟร์แวร์ จำกัด  ดูแลด้านงานบริหารของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระบบสารสนเทศ…

 • เมื่อวันที่ 19 พศจิกายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการสังคม  ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งนำโดยดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีน พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 4 คนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งหารือเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสถาบันการศึกษา การเยี่ยมชมคณะสัชศาสตร์ ในครั้งนี้ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ...

  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางการทำวิจัยด้านวัคซีน

  เมื่อวันที่ 19 พศจิกายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการสังคม  ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งนำโดยดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีน พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 4 คนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งหารือเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสถาบันการศึกษา การเยี่ยมชมคณะสัชศาสตร์ ในครั้งนี้ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ