หัวข้อข่าวเด่น
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจ่า แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต (Professor Dr. Anake KIJJOA, Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในโอกาสเดินทางเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการต่างๆ และยังให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “”Studying...

  คณะเภสัชศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจ่า จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจ่า แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต (Professor Dr. Anake KIJJOA, Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในโอกาสเดินทางเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการต่างๆ และยังให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “”Studying…

 • คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2017 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้สนใจพร้อมกันที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ในเวลา 08.30 น. กำหนดการ 08.30 – 09.00 น....

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Pharmacy KKU Big Cleaning Day ในวันที่ 25 มกราคม 2560

  คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2017 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้สนใจพร้อมกันที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ในเวลา 08.30 น. กำหนดการ 08.30 – 09.00 น….

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร 1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 CLICK 2. แบบฟอร์มการรับสมัครทุนการศึกษา CLICK สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรางคณา  ฮอหรินทร์ (พี่เมย์) กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ โทร....

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภายปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร 1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 CLICK 2. แบบฟอร์มการรับสมัครทุนการศึกษา CLICK สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรางคณา  ฮอหรินทร์ (พี่เมย์) กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ โทร….

 • ขอเชิญคณาจารย์ประจำ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Dr. Anake KIJJOA (Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา...

  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Professor Dr. Anake KIJJOA

  ขอเชิญคณาจารย์ประจำ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Dr. Anake KIJJOA (Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา…

 • เมื่อเช้านี้ (11 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร และได้รับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์  

  คณะเภสัชศาสตร์ มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากท่านอธิการบดี

  เมื่อเช้านี้ (11 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร และได้รับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์  

 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560

 • ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัด “การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานและใช้งานห้องปฏิบัติการเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3209 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/LlHAun หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัด “การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานและใช้งานห้องปฏิบัติการเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3209 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/LlHAun หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม...

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ