หัวข้อข่าวเด่น
ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
 • (ขยายวันรับสมัคร เป็นภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558) (รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น) หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบ

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม

  (ขยายวันรับสมัคร เป็นภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558) (รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น) หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบ

 • The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

  The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

  The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

 • หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2559

  หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

 • ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัย และพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน… หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ Call for Abstract-Melatonin Research Forum The deadline for abstract submission is on 15th...

  การประชุมวิชาการ Melatonin Research Forum ครั้งที่ 3

  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัย และพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน… หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ Call for Abstract-Melatonin Research Forum The deadline for abstract submission is on 15th…