หัวข้อข่าวเด่น
 • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดย รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์...

  พิธีลงนาม MOU คณะเภสัชฯ มข. และ รพ.มะเร็งอุดรธานี เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการสาธารณสุขของประเทศ

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดย รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์…

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.usthaiconsortium.org/ more information : http://www.usthaiconsortium.org/

  US-THAI PHARMACY CONSORTIUM KHON KAEN UNIVERSITY THAILAND 2016

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.usthaiconsortium.org/ more information : http://www.usthaiconsortium.org/

 • เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559   คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  ดร.เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 7 คน โดยมี ผศ.ว่าที่ รต.ปัญญา  คามีศักดิ์ เป็นผู้นำทีมมาศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ของคณะฯ และห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการระหว่างสองสถาบัน...

  เภสัชฯ มข. ต้อนรับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559   คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  ดร.เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 7 คน โดยมี ผศ.ว่าที่ รต.ปัญญา  คามีศักดิ์ เป็นผู้นำทีมมาศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ของคณะฯ และห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการระหว่างสองสถาบัน…

 • เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันนักกิจกรรม เพื่อยกย่องนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท ณ ห้อง 2325 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ และมอบรางวัลแก่นักศึกษา จำนวน 3 กลุ่ม...

  คณะเภสัชฯ มข. จัดวันนักกิจกรรม มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อคณะ

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันนักกิจกรรม เพื่อยกย่องนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท ณ ห้อง 2325 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ และมอบรางวัลแก่นักศึกษา จำนวน 3 กลุ่ม…

 • เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2559  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี

  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2559  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย ที่มีผลงานได้รับการรับรองการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวที่มีไลโคปินและเบต้าแคโรทีนปริมาณสูง และมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม เลขที่อนุสิทธิบัตร 11017 เจ้าของผลงาน ศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย และนายภุชงค์  เพ็ชรศักดิ์   ข่าว/หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ เรียบเรียบ/กัณฐาภรณ์

  คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองการจดอนุสิทธิบัตร

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย ที่มีผลงานได้รับการรับรองการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวที่มีไลโคปินและเบต้าแคโรทีนปริมาณสูง และมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม เลขที่อนุสิทธิบัตร 11017 เจ้าของผลงาน ศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย และนายภุชงค์  เพ็ชรศักดิ์   ข่าว/หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ เรียบเรียบ/กัณฐาภรณ์

 • อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0012325&l=th   ภาพ/เว็บไซต์ มข.

  3 ผลงานวิจัยอาจารย์เภสัชฯ มข. คว้ารางวัลเหรียญทอง ITEX2016

  อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0012325&l=th   ภาพ/เว็บไซต์ มข.

 • จากการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 มีการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่ง  นายกสภาเภสัชกรรม  และอุปนายกสภาเภสัชกรรม  และ  รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง ในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง” ข่าว/กัณฐาภรณ์

  ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข. ที่ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง

  จากการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 มีการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่ง  นายกสภาเภสัชกรรม  และอุปนายกสภาเภสัชกรรม  และ  รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง ในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง” ข่าว/กัณฐาภรณ์

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ