หัวข้อข่าวเด่น
ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
 • [ ลงทะเบียนแล้ว 28 คน ] [ ชำระเงินแล้ว 2 คน ] หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบ (ข้อควรปฏิบัติ) ตรวจสอบ CCPE CCPE ประมาณ 28.25 หน่วย (รหัส CCPE อยู่ระหว่างรออนุมัติจากสภาเภสัชกรรม)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2559

  [ ลงทะเบียนแล้ว 28 คน ] [ ชำระเงินแล้ว 2 คน ] หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบ (ข้อควรปฏิบัติ) ตรวจสอบ CCPE CCPE ประมาณ 28.25 หน่วย (รหัส CCPE อยู่ระหว่างรออนุมัติจากสภาเภสัชกรรม)

 • The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

  The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

  The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

 • [ ลงทะเบียนแล้ว 230 คน ] [ ชำระเงินแล้ว 220 คน ] หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์  (หมดเวลาลงทะเบียน) ตรวจสอบ CCPE CCPE  24.25 หน่วย  (รหัส CCPE 2-000-CCPE-999-1511-08)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2559

  [ ลงทะเบียนแล้ว 230 คน ] [ ชำระเงินแล้ว 220 คน ] หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์  (หมดเวลาลงทะเบียน) ตรวจสอบ CCPE CCPE  24.25 หน่วย  (รหัส CCPE 2-000-CCPE-999-1511-08)

 • ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัย และพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน… หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ Call for Abstract-Melatonin Research Forum The deadline for abstract submission is on 15th...

  การประชุมวิชาการ Melatonin Research Forum ครั้งที่ 3

  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัย และพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน… หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ Call for Abstract-Melatonin Research Forum The deadline for abstract submission is on 15th…