หัวข้อข่าวเด่น
ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
 • ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัย และพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน… หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ Call for Abstract-Melatonin Research Forum The deadline for abstract submission is on 20th...

  การประชุมวิชาการ Melatonin Research Forum ครั้งที่ 3

  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัย และพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน… หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ Call for Abstract-Melatonin Research Forum The deadline for abstract submission is on 20th…

 • The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

  The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

  The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

 • (รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น) หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบ

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม 29-30 ต.ค.58

  (รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น) หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบ

 • คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชา การโดยไม่ต้องเตรียมตัว”  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์  (ชั้น-8) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วม เสวนา ได้แก่  ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย, ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รศ.ดร. ธนากร...

  ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชา การโดยไม่ต้องเตรียมตัว”  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์  (ชั้น-8) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วม เสวนา ได้แก่  ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย, ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รศ.ดร. ธนากร…