รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลภูมิพล (รับ 2 – 3 ตำแหน่ง)


โรงพยาบาลภูมิพล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รับ 2 – 3 ตำแหน่ง
- เปิดรับสมัคร วันที่ 19 – 27 ก.ย. 2554
- สถานที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กทม.
โทร. 02-5342570 -1
- web : www.rtaf.mi.th  และเลือกหน่วยเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศจ้ะ
- วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ( รวมใบประกอบวิชาชีพ )

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

นวดแบบไทย สไตล์อีสาน E-San Thai Massage
ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วม Commed ครั้งที่ 29
คณะเภสัชศาสตร์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ยา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ครั้ง 2
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง คุณค่าของเภสัชกรในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กระบ...
โปรดติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (คณะเภสัชศาสตร์)

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์