รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลภูมิพล (รับ 2 – 3 ตำแหน่ง)


โรงพยาบาลภูมิพล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รับ 2 – 3 ตำแหน่ง
- เปิดรับสมัคร วันที่ 19 – 27 ก.ย. 2554
- สถานที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กทม.
โทร. 02-5342570 -1
- web : www.rtaf.mi.th  และเลือกหน่วยเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศจ้ะ
- วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ( รวมใบประกอบวิชาชีพ )

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
ทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอลิค (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครเภสัชกรหลายตำแหน่ง
เชิญร่วมงานมุทิตาจิต รศ.ดร.ฉันทนา อารมณ์ดี วันที่ 16 กย.54
ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
ประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อหนังสือคู่มือทักษะทางวิชาชีพและดีวีดีทักษะวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการเตรียมและ...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถานบันการศึกษาในประเทศ
การรับสมัครสอบรวบยอด ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2554
การจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก "มองผ่านเลนส์เภสัชกรรมคลินิกไทยเข้าสู่ปีที่ 20”
The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์