รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลภูมิพล (รับ 2 – 3 ตำแหน่ง)


โรงพยาบาลภูมิพล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รับ 2 – 3 ตำแหน่ง
- เปิดรับสมัคร วันที่ 19 – 27 ก.ย. 2554
- สถานที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กทม.
โทร. 02-5342570 -1
- web : www.rtaf.mi.th  และเลือกหน่วยเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศจ้ะ
- วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ( รวมใบประกอบวิชาชีพ )

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กร" โดย เภสัชกรหญิง พิชญา จารุประกร
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง คุณค่าของเภสัชกรในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กระบ...
โปรดติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (คณะเภสัชศาสตร์)
การจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก "มองผ่านเลนส์เภสัชกรรมคลินิกไทยเข้าสู่ปีที่ 20”
เชิญร่วม"พิธีมอบเสื้อกาวน์" วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประดับคชรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2
US-THAI PHARMACY CONSORTIUM KHON KAEN UNIVERSITY THAILAND 2016

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์