รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลภูมิพล (รับ 2 – 3 ตำแหน่ง)


โรงพยาบาลภูมิพล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รับ 2 – 3 ตำแหน่ง
- เปิดรับสมัคร วันที่ 19 – 27 ก.ย. 2554
- สถานที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กทม.
โทร. 02-5342570 -1
- web : www.rtaf.mi.th  และเลือกหน่วยเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศจ้ะ
- วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ( รวมใบประกอบวิชาชีพ )

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
มข.ปรับเส้นทางเดินรถขนส่งมวลชน มข. (KKU Shuttle Bus) เชิญใช้บริการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการ​ศึกษาภายใน ประจำปี 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง คุณค่าของเภสัชกรในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กระบ...
ประชาสัมพันธ์ "การวัดตัวตัดชุดครุย/ชุดราชปะแตน" รอบที่ 1 25-26 กพ 55

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์