รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลภูมิพล (รับ 2 – 3 ตำแหน่ง)


โรงพยาบาลภูมิพล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รับ 2 – 3 ตำแหน่ง
- เปิดรับสมัคร วันที่ 19 – 27 ก.ย. 2554
- สถานที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กทม.
โทร. 02-5342570 -1
- web : www.rtaf.mi.th  และเลือกหน่วยเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศจ้ะ
- วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ( รวมใบประกอบวิชาชีพ )

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

งานสงกรานต์ รดน้ำดำหัว คณะเภสัชศาสตร์
มข.ปรับเส้นทางเดินรถขนส่งมวลชน มข. (KKU Shuttle Bus) เชิญใช้บริการ
ประกาศรับสมัครเภสัชกร
โปรดติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (คณะเภสัชศาสตร์)
อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ...
The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์