ขอแสดงความยินดี “นศ.ป.โท เอก ได้รับรางวัลในการประชุม FAPA 2012″ ที่บาหลี

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT...

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT OF ANDROGRAPHOLIDE ON SYNERGISTIC CYP1A1 INDUCTION

นายทินกร เหล่าออง นศ.ป.โท สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation จากส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง POTENTIAL OF BERBERINE ON EXPRESSION OF OXIDATIVE STRESS RELATED GENES IN TYPE 2 DIABETIC MICE

นางสาวศศิวิมล ทองพั้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ได้รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ในสาขา Drug Marketing and Socio-economic Pharmacy  โดยมี ผศ.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
  • รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

"การยื่นเอกสารชดใช้ทุน" สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษา รหัส 49
ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต ผศ.ภญ.สำลี ใจดี และรศ.ดร.ภญ.ไขแสง โรจน์สถาพร
ประกาศ การดำเนินการจับฉลากเลือกกลุ่มวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เลือกกลุ่มวิชาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเ...
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสัมนากับบริษัท แอ๊บบอตฯ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 3401-02
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 อัพเดท

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม