ขอแสดงความยินดี “นศ.ป.โท เอก ได้รับรางวัลในการประชุม FAPA 2012″ ที่บาหลี

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT...

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT OF ANDROGRAPHOLIDE ON SYNERGISTIC CYP1A1 INDUCTION

นายทินกร เหล่าออง นศ.ป.โท สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation จากส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง POTENTIAL OF BERBERINE ON EXPRESSION OF OXIDATIVE STRESS RELATED GENES IN TYPE 2 DIABETIC MICE

นางสาวศศิวิมล ทองพั้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ได้รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ในสาขา Drug Marketing and Socio-economic Pharmacy  โดยมี ผศ.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
  • รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

"การยื่นเอกสารชดใช้ทุน" สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษา รหัส 49
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางสอบไล่ภาคต้น ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ ตำแหน่งเภสัชกร
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
การให้บริการระบบแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ และบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ
ตารางการเรียน การสอน ปี 2, 3, 4 และ 5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษอังกฤษและฝึกประสบการณ์ใช้ภาษา...
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการแก่สังคม
รศ.ดร.ภก. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ประธาน ศ.ศ.ภ.ท. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เลขาฯ และเจ้าหน้าที่ประสานง...

About ธนันชนัย อุ่นสิม