ขอแสดงความยินดี “นศ.ป.โท เอก ได้รับรางวัลในการประชุม FAPA 2012″ ที่บาหลี

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT...

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT OF ANDROGRAPHOLIDE ON SYNERGISTIC CYP1A1 INDUCTION

นายทินกร เหล่าออง นศ.ป.โท สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation จากส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง POTENTIAL OF BERBERINE ON EXPRESSION OF OXIDATIVE STRESS RELATED GENES IN TYPE 2 DIABETIC MICE

นางสาวศศิวิมล ทองพั้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ได้รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ในสาขา Drug Marketing and Socio-economic Pharmacy  โดยมี ผศ.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
  • รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรับสมัครทุนและแบบฟอร์มขอทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
แบบฟอร์ม, รายงาน, ประกาศ ทุนสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน RBL
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
การให้บริการระบบแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ และบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ
ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างปร...
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ประชาสัมพันธ์การเปิดวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ตารางการเรียน การสอน ปี 2, 3, 4 และ 5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

About ธนันชนัย อุ่นสิม