การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1 (เรียกเพิ่มเติมครั...ประกาศเรียกสำรองรายงานตัวโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1ประกาศเรียกสำรองโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 1โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Link รายงานตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3
คณะเภสัชฯ จัดประชุมเรื่อง “การถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลงสู่ระดับบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะบุคคลในองค์ก...
คณะเภสัชศาสตร์เข้ม จัดเวทีประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ในการศึกษาดูงานตรวจวิเคราะห์ระดับยา

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About เว็บมาสเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.