การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ประกาศ ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มข. เป็นรายวิชาเลือกเสรี ระด...เภสัชฯ มข.จัดเสวนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเภสัชกรยุคใหม่”มุทิตาจิต เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์หัวหน้าสำนักงานคณบดี...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1 และประกาศเรีย...
การประชุมวิชาการ Melatonin Research Forum ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ(MOU)กับคณะเภสัชศาสตร์ Keio University ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญรับฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง “จรรยาบรรณกับการทำงาน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม