การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรร เข้ากลุ่มวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปลาย 2554 รอบที่ 2Link รายงานตัวและรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ กลุ่มที่...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555
คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน จากไวรัสไข้หวัดใหญ...
เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 6/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2557 + ผังสนามสอบ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานประชุม เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม"

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม