การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2555ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

อาจารย์คณะเภสัชฯ ได้รับรางวัลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประกาศรายชื่อ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 2 ,โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 3
การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 6th International Conference on Natural Product for Health and Be...
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าวิชาชีพเภสัชกรรม
คณะเภสัชฯ มข. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบ...

About ธนันชนัย อุ่นสิม