การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2555การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2556ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2556ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ตารางเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ " การขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน&q...
พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข.
NEW+ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสมัภาษณ์ โครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองการจดอนุสิทธิบัตร

About ธนันชนัย อุ่นสิม