การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ภาคสมทบ กลุ่ม 1 (เพิ่มเติม)คณะเภสัชฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2556
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2 ประจำปีการศึกษา 2557
Link รายงานตัว สำรองสมทบ , นานาชาติ กลุ่ม 1 และ สมทบ กลุ่ม 2 คณะเภสัชศาสตร์
พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
(ข่าวกิจกรรม) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เปิดห้อง Simulation "The ReHz Studio" on YouTube
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ...
ด่วน ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง (รอบต่อไป) รายงานตัวเข้าศึกษาและทำสัญญา (หลักสูตรโครงการพิเศษแล...

About ธนันชนัย อุ่นสิม