การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria fo...อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันที่...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง กลุ่มที่ 1 รายงานตัว (เรียกสำรองครั้งที่ 2)
"ลิงค์รายงานตัว" ผู้ได้รับการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กล...
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2556
คณะเภสัชฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาเขตหนองคายในการดูงานด้าน QA (26 มี.ค. 56)

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About เว็บมาสเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.