การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ตารางเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ จำนวน 3 อัตรารับสมัครสอบโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง กลุ่มที่ 1 รายงานตัว (เรียกสำรองครั้งที่ 3)
คณะเภสัชฯ ต้อนรับอาจารย์ใหม่ชาวต่างชาติ
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฎิบัติงาน (PSPMS)
ผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชฯ แสดงความยินคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนใหม่
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณบดีพร้อมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแด่อธิการบดี มข.

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม