การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ตารางเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria fo...คณะเภสัชฯ...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เภสัชฯ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลในการเข้าแลกเปลี่ยนด้านระบบประกันคุณภาพ ระดับสาขา
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบทักษะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2557 (OSPE) สภาเภสัชกร...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2557 + ผังสนามสอบ
(ด่วน) ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง กลุ่มที่ 2 รายงานตัว พร้อม Link รายงานตัว
ประกาศ ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มข. เป็นรายวิชาเลือกเสรี ระด...
คณะเภสัชฯ ทอด ถวาย ผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบูรณะสิทธิ์ จ.ขอนแก่น

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม