การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2555 “Pharmacy Management in Primary Care”"ลิงค์รายงานตัว" ผู้ได้รับการคัดเลือก...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ 25 มิถุนายน 2555
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่าง 14-17 ตุลาคม 2555 ณ ม.ขอนแก่น
ด่วน!! Link รายงานตัว โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1
นศภ.มข.นำเสนอผลการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพและวัฒนธรรม ณ School of Pharmacy, Bandung Inst...
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเภสัชฯ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ มข.

About ธนันชนัย อุ่นสิม