การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ด่วน!!! ประกาศรับสมัครสอบสภา ครั้งที่ 3/2555 (MCQ)ขอเชิญนักวิจัยร่วมประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนายาและสมุนไพร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม่มีค่าลงทะเบียน...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 15-16 พฤษภาคม...
คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชฯ มข. ศึกษาดูงาน ณ Seoul National University (SNU) ประเทศเกาหลีใต้ 4 - 8 ต...
นศภ.ปี 1 จัดทำวีดีโอเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบให้คณะฯ โอกาสร่วมฉลอง 100 ปีเภสัชกรรมไทย ในปี พ....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About เว็บมาสเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.