การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:Link รายงานตัวและรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ กลุ่มที่ 2Pharm KKU CoPs SHOW...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับนานาช...
คณะเภสัชฯ จัดประชุมเรื่อง “การถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลงสู่ระดับบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะบุคคลในองค์ก...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 6/2557

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About เว็บมาสเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.