การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 14/2555 (18-22 มิถุนายน 2555)ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ด่วน!!! ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา Competency Test โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2
นศ.เภสัชฯ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา/ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึ...
ประกาศเรียกสำรองรายงานตัว หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About เว็บมาสเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.