การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ จำนวน 3 อัตราการเสวนาเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน : สะสางผลงานที่มีมาตีพิมพ์เผยแพร่อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ กล...
SAR สำหรับการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์
ผู้บริหารคณะเภสัชฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้โอกาสวันครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มข. 42 ปี แห่งการก่อตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ศิลปะการพูดและการสื่อสารในองค์กร” วิทยากรโดย นายธีระพงศ์ โสด...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม