การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2555คณะผู้บริหารจาก Guangxi Provincial Science...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ลิงค์เข้าสู่ระบบการรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2556
เลื่อนงานประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี
อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 25 ก.พ. 2557
คณบดีและผู้บริหารคณะให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก James Cook University, Australia เพื...
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองการจดอนุสิทธิบัตร

About ธนันชนัย อุ่นสิม