การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเภสัชฯ ปี 2555 Pharm Camp KKU 2012 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

นศ.เภสัชฯ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2557
คณะเภสัช ต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองการจดอนุสิทธิบัตร
ประกาศทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

About ธนันชนัย อุ่นสิม