การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:Link รายงานตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2คณะเภสัชฯ นำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา กลุ่มที่ 2 และ 3
คณะเภสัชฯ คว้ารางวัลชนะเลิศคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม
ด่วน!!! ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา Competency Test โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2
ค่าย Pharm Camp 2013 กิจกรรมค่าย วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มข. แสดงความยินดีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม