การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:การประชุมวิชาการ Board review in oncology pharmacyอาจารย์คณะเภสัชฯ ได้รับรางวัลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2556...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

นักศึกษาเภสัชฯ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555
คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตรศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มข. 26 พ.ย. 2557
คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะเภสัชฯ มข. ลงนาม MOU กับ บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด
แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ใหม่คณะเภสัชฯ มข. ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558
(ข่าวกิจกรรม)คณบดีพร้อมผู้บริหารให้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเชีย UMY
ผู้บริหารคณะเภสัชฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึ...
คณะเภสัชฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2559 “เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง”
คณะเภสัชฯ จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

About ธนันชนัย อุ่นสิม