การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:การจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก "มองผ่านเลนส์เภสัชกรรมคลินิกไทยเข้าสู่ปีที่ 20”การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2556คณะเภสัชฯ คว้ารางวัลชนะเลิศคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยมเลื่อนงานประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปีคณะเภสัชฯ มข....

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ลิงค์รายงานตัวทางอินเตอร์เน็ต โครงการพิเศษกลุ่ม 2 และ 3 และสำรองสมทบกลุ่ม 1
โครงการค่าย pharm camp คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานตัวโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 1 และ โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึ...
English Camp 2013 Date: 29th – 31st May, 2013
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556
ศิษย์เก่าเภสัชฯ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม