การสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ระเบียบการรับสมัครโครงการพิเศษกลุ่ม 2   คลิ๊กที่นี่ โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:โครงการค่าย pharm camp คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2556คณบดีพร้อมผู้บริหารและบุคลากร...

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ‘ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่’ Download PDF Files


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ กล...
เชิญคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ ในวันอังค...
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงานของไทย ในงานลอยกระทง มข. ประจำปี 2557
ศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มข. ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2557

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About เว็บมาสเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.