รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบนักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับทุ...
คณะเภสัชฯ ต้อนรับอาจารย์ใหม่ชาวต่างชาติ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2557
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 7
ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองอันดับที่ 1-4 รายงานตัวเข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสู...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม