รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ จำนวน 3 อัตรา
ภาพงานมุทิตาจิต รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาคำ และคุณคงฤทธิ์ สีหานาถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2557 + ผังสนามสอบ
รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสอบคัดเลือกเ...
คณะเภสัชศาสตร์ ประชุมจัดทำแผนฯ ปี 58 รุกโครงการมุ่งสู่วิสัยทัศน์
คณะเภสัช 3 สถาบัน ภาคอีสานร่วมจัดประชุมเพื่อนำผลงานวิจัยของนศภ. The 7th Annual Northeast Pharmacy Re...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเภสัชฯ จัด KM ปฐมฤกษ์พิพิธภัณฑ์ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์
ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล "One of Best Reviewers 2015"
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 ผลงาน

About ธนันชนัย อุ่นสิม