รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (ครบรอบ 10 ปี)
รับสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 3 ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มข.
คณะเภสัชฯ จัดประชุมเรื่อง “การถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลงสู่ระดับบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะบุคคลในองค์ก...
คณะเภสัชฯ มข. ลงนาม MOU กับ บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ภาคบังคับ ประจำปี 2...
ประชาสัมพันธ์รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 58
มุทิตาจิต เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์
(ข่าวกิจกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภก.สุมนต์ สกลไชย นายกสภาเภสัชกรรมวาระ 8
คณะเภสัชฯ เสริมทักษะความเป็นเลิศด้านการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

About ธนันชนัย อุ่นสิม