รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554
การประกาศค่า TCI Impact Factors จาก TCI ในปี 2554
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ กล...
(ด่วน)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 พร้อม link ...
เภสัชฯ มข. จัดอบรม “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้สายสนับสนุน
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 มีนาคม 58

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม