รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

โครงการค่าย pharm camp คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดีเปิดงานประชุมวิชาการ ความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงาม
LINK รายงานตัว และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษฯ กลุ่ม 2,3 และเรียกสำรองสมทบ, นานาชาติ...
การทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเภสัชฯ มข. ร่วมทำบุญสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และถวายผ้าป่า
คณะเภสัชฯ มข.จัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

About ธนันชนัย อุ่นสิม