รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง กลุ่มที่ 1 รายงานตัว (เรียกสำรองครั้งที่ 3)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 14/2555 (18-22 มิถุนายน 2555)
ขอเชิญร่วม “ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”
ค่าย Pharm Camp 2013 กิจกรรมค่าย วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556
อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 25 ก.พ. 2557

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม