รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 3 ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มข.
ประกาศเรียกสำรองรายงานตัว หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนำร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประกาศ ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มข. เป็นรายวิชาเลือกเสรี ระด...
คณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
เชิญเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม