รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  (กลุ่มที่ 1) Update 12 ตุลาคม 2554 Hot!!! คำถามที่พบบ่อย   . . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอัญชลี หนักแน่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th>
  • คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th>

Web Editor

  • คุณธนันชนัย อุ่นสิม  <rana@kku.ac.th>

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง กลุ่มที่ 1 รายงานตัว (เรียกสำรองครั้งที่ 2)
เจรจาความมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (28 ม.ค. 56)
อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ...
นศ.เภสัชฯ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
นศภ.ปี 1 จัดทำวีดีโอเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบให้คณะฯ โอกาสร่วมฉลอง 100 ปีเภสัชกรรมไทย ในปี พ....
คณะเภสัชฯ จัดอบรม "การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน"

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม