ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ของสมาคมฯ ได้ที่เฟซบุ๊ค www.facebook.com/pskkualumni
  • ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดกองทุนเฉลียวมอดินแดง


  • Event & Celendar  • ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
  •