ขั้นตอนและวิธีการจัดการของเสีย

แบบรายงานของเสีย  Form Waste

สติกเกอร์ติดขวดของเสีย1   Label-SW

สติกเกอร์ติดขวดของเสีย2     label-Lqwaste1OK

Flow Process and waste management

Flowchart Work

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดแยกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการ

Chart Type waste

Type Waste OK

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการแยกประเภทของเสียอันตราย

Code Type

Coad2

Coad1

 

 

 

 

 

แบบรายงานของเสีย   Form Waste

สัญลักษณ์อันตรายต่างๆ

Pig4 large_9SymbolGHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งกายที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ

FORM

 

 

179 Trackbacks / Pingbacks

ใส่ความเห็น