รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555)

cover-sar-54
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555)

ปกรายงาน SAR-01

1_คำนำ-สารบัญ
2_SAR 54 _OP
3_SAR 54_หมวด 1
4_SAR 54 _หมวด 2
5_SAR 54 _ หมวด 3
6_SAR 54 _หมวด 4
7_SAR 54_หมวด 5
8_SAR 54 _หมวด 6
9.1_ผลลัพธ์หมวด 7-54
9.2_ผลลัพธ์ (EdPEx-IQA)
10_ส่วนที่_3_ประเมินตนเอง
11_ภาคผนวก
.

															
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.