การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) ประจำปีการศึกษา 2556

pr-qa-800

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) ประจำปีการศึกษา 2556  วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย  ชั้น 2 อาคาร 3 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

.

calendar-800

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.