การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.