ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

che

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

Read more »

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

sar55

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

Read more »

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555)

cover-sar-54
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555)

Read more »

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ QA KM

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เว็บไซต์ QA KM คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การจัดทำ ดำเนินงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งข้อมูลทั่วไปของ QA และตารางกิจกรรม รวมถึงรายงานต่างๆ ที่ผ่านมา

หวังว่าข้อมูลต่างๆ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ที่ต้องการทราบข้อมูล