ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

Your Cart

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นร้านขายยาชุมชน ซึ่งมีเภสัชกรที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพของท่าน โดยไม่ต้องทำการนัดหมายตลอดเวลาทำการ เรามีบทบาทในการดูแลรักษาและป้องกันโรคของผู้ป่วยโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เช่น การดูแลโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคกระดูก และการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สมุนไพร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เนื่องจากเรามีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย เราได้จัดการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย เช่นในผู้ป่วยเบาหวาน มีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจคัดกรองไปจนถึงการจัดการโรคอย่างต่อเนื่องผ่านการให้ความรู้/กิจกรรมอบรมด้ารสุขภาพ/การให้คำปรึกษา การทบทวนยา (ความปลอดภัย ความเหมาะสม และการใช้ยาอย่างคุ้มค่า) การเฝ้าติดตาม/ทบทวนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานตลอดชีวิต เป็นต้น

เป้าหมายของเราคือการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้ามารับบริการทางสุขภาพหรือผู้ป่วย ในแง่ของการป้องกันโรคการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิต และชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย