ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

Your Cart

ประวัติความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์สามารถช่วยให้การจัดการโรคเบาหวานเป็นไปได้อย่างยั่งยืน
เป็นการให้คําปรึกษาและการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการที่เหมาะสมต่อแต่ละบุคคลโดยเภสัชกรและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา
เราจะช่วยคุณเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ดีของคุณไปตลอดชีวิต