ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

Your Cart

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ