หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2565


  วันที่ประกาศ 2022-11-17 อ่าน 57 ครั้ง

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักษิกา  บุญพิทักษ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 5  และนายขุนคลัง  บุดดาเพ็ง   นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์ ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิอาจารย์เกษม  ปังศรีวงศ์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom  โดยมี ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาผู้ได้รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 


  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน