หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นายเจตนา วีระกุล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15


  วันที่ประกาศ 2023-03-15 อ่าน 221 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ

นายเจตนา วีระกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ที่ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1"

ในการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบ โปสเตอร์
เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้สมุนไพรในสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 
“ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66" ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2566 
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

.

.

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]