หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I


  วันที่ประกาศ 2023-11-13 อ่าน 454 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ค่าลงทะเบียน ดังนี้
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 5,000 บาทต่อคน
หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 5,500 บาทต่อคน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

สำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชำระผ่าน Qr Code  ตามรูปที่แนบมาพร้อมนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)"
หลังจากชำระค่าลงทะเบียน  Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบการลงทะเบียนออนไลน์

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CPE ประมาณ 27 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 48328 หรือ 48321
E-mail: benjach@kku.ac.th

  ข่าว/ภาพ : ฉัตรสุดา แก้วโยธา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]