หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "ต้นกล้าเภสัชฯ ท้าธุรกิจ 2019"


  วันที่ประกาศ 2019-05-13

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ต้นกล้าเภสัชฯ ท้าธุรกิจ 2019” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ด้านความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Skill) เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562  ณ ห้อง2310 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คุณลักษณะพื้นฐานและแนวทางการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ให้กับนักศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของกิจการ หรือจัดตั้งธุรกิจของตนเอง ซึ่งมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5  เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

และในวันที่ 30 เมษายน 2562  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุพล  ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ต้นกล้าเภสัชฯ ท้าธุรกิจ 2019”

 

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอร์หะริน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน