สื่อการเรียนการสอน

ข้อมูล

Professional Presentation Skills for Communication Impact ในรายวิชา 633 102 Professional English For Pharmacists

LINK: https://drive.google.com/file/d/1S3DUrbDPeZqZLzRJF1Liih_N5b6kG0mu/view?usp=sharing

Handing Patients in different scenarios จากรายวิชา Professional English For Pharmacists

LINK: https://drive.google.com/drive/folders/0B29l18JMmP07WGpFZnI0SnZxQU0

Pharmacotherapy in Anxiety disorder จากรายวิชา Pharmacotherapeutics 2​

LINK: https://drive.google.com/file/d/1PXA2KGJx_ef0XE6BlkUebowxVfzptW-p/view

Patient counseling จากรายวิชา Pharmaceutical care (Example 4)

LINK: https://drive.google.com/file/d/1eer32GEUNXIpxEMUBwxKqDjDU7ALzl8r/view

Patient counseling จากรายวิชา Pharmaceutical care (Example 3)

LINK: https://drive.google.com/file/d/1QhOdRg8TXLPggqoq3ogTY4-_R6CXqDbR/view

Patient counseling จากรายวิชา Pharmaceutical care (Example 2)

LINK: https://drive.google.com/file/d/1keR8_ew4dRYfXw4vgopXCNl2QpHOHDRj/view

Patient counseling จากรายวิชา Pharmaceutical care (Example 1)

LINK: https://drive.google.com/file/d/1xic2IofFnhObao7cgVfRfzrXe9gp4Fap/view

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน