วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เภสัชกรรมก้าวไกล รับใช้สังคม

logo3

deanoffice

รายละเอียดตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ KPIs