HeadLine Archive

 • ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลียนระบบ และรูปแบบของเว็บไซต์คณะใหม่ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่   http://pharm.kku.ac.th/psthai/ สำหรับเว็บไซต์โฉมเดิมเวอร์ชั่นนี้ ยังคงใช้ในการสืบค้นข้อมูลเก่าได้ ด้านอัพเดทข้อมูลล่าสุดขอให้อิงกับเว็บไซต์ใหม่ต่อไป

  ย้าย!!! เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่

  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลียนระบบ และรูปแบบของเว็บไซต์คณะใหม่ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่   http://pharm.kku.ac.th/psthai/ สำหรับเว็บไซต์โฉมเดิมเวอร์ชั่นนี้ ยังคงใช้ในการสืบค้นข้อมูลเก่าได้ ด้านอัพเดทข้อมูลล่าสุดขอให้อิงกับเว็บไซต์ใหม่ต่อไป

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีคณะกรรมการสภาพนักงานฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์

  คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 1 ปี

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีคณะกรรมการสภาพนักงานฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์

 • วันนี้ (25 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Pharmacy Big Cleaning Day 2017” เพื่อให้ชาวคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ซึ่งในวันนี้ยังตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี...

  คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม “Pharmacy Big Cleaning Day 2017”

  วันนี้ (25 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Pharmacy Big Cleaning Day 2017” เพื่อให้ชาวคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ซึ่งในวันนี้ยังตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี…

 • เช้าวันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 06.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี ณ มณฑลพิธีสะพานขาว และได้ร่วมออกโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย   ภาพ/ศิริวรรณ ข่าว/กัณฐาภรณ์

  คณะเภสัชฯ ร่วมออกโรงทานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี

  เช้าวันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 06.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี ณ มณฑลพิธีสะพานขาว และได้ร่วมออกโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย   ภาพ/ศิริวรรณ ข่าว/กัณฐาภรณ์

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีโครงการฝึกงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ต้องออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 90 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในต่างประเทศ กว่า 22 แห่ง จาก 8 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศโปรตุเกส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร...

  คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรม “The Annual Pharmacy Internship Report 2016” ตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มข.

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีโครงการฝึกงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ต้องออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 90 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในต่างประเทศ กว่า 22 แห่ง จาก 8 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศโปรตุเกส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร…

 • ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้ 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม 5...

  9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017

  ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้ 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม 5…

 • เมื่อเช้านี้ (19 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่ นางกิตติมา จันทรสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้มอบพรปีใหม่แก่ท่านคณบดีและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์

  คณะเภสัชศาสตร์ มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

  เมื่อเช้านี้ (19 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่ นางกิตติมา จันทรสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้มอบพรปีใหม่แก่ท่านคณบดีและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์

 • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีเภสัชศาสตร์ กล่าวยินดีต้อนรับและให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากประเทศโปรตุเกส  ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจา แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต (Professor Dr. Anake KIJJOA, Professor of Chemistry, the Biomedical Sciences Institute of Abel Salazar (ICBAS),...

  ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจา จากมหาวิทยาลัยปอร์โต บรรยายพิเศษ “การศึกษาต่อและวิจัยในประเทศแถบยุโรป (EU)”

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีเภสัชศาสตร์ กล่าวยินดีต้อนรับและให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากประเทศโปรตุเกส  ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจา แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต (Professor Dr. Anake KIJJOA, Professor of Chemistry, the Biomedical Sciences Institute of Abel Salazar (ICBAS),…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจ่า แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต (Professor Dr. Anake KIJJOA, Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในโอกาสเดินทางเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการต่างๆ และยังให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “”Studying...

  คณะเภสัชศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจ่า จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจ่า แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต (Professor Dr. Anake KIJJOA, Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในโอกาสเดินทางเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการต่างๆ และยังให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “”Studying…

 • คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2017 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้สนใจพร้อมกันที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ในเวลา 08.30 น. กำหนดการ 08.30 – 09.00 น....

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Pharmacy KKU Big Cleaning Day ในวันที่ 25 มกราคม 2560

  คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2017 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้สนใจพร้อมกันที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ในเวลา 08.30 น. กำหนดการ 08.30 – 09.00 น….

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร 1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 CLICK 2. แบบฟอร์มการรับสมัครทุนการศึกษา CLICK 3. ใบตรวจหลักฐานการขอทุน ภาคปลาย 2559 CLICK สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภายปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร 1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 CLICK 2. แบบฟอร์มการรับสมัครทุนการศึกษา CLICK 3. ใบตรวจหลักฐานการขอทุน ภาคปลาย 2559 CLICK สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

 • ขอเชิญคณาจารย์ประจำ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Dr. Anake KIJJOA (Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา...

  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Professor Dr. Anake KIJJOA

  ขอเชิญคณาจารย์ประจำ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Dr. Anake KIJJOA (Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา…

 • เมื่อเช้านี้ (11 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร และได้รับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์  

  คณะเภสัชศาสตร์ มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากท่านอธิการบดี

  เมื่อเช้านี้ (11 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร และได้รับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์  

 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560

 • ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัด “การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานและใช้งานห้องปฏิบัติการเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3209 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/LlHAun หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัด “การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานและใช้งานห้องปฏิบัติการเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3209 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/LlHAun หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม...

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม…

 • ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

  ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือน กันยายน 2559 – สิงหาคม 2562 นั้น ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุพล  ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย จึงได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน รวมทั้งเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายผู้สอน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 –...

  คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของบุคลากรสายผู้สอน

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือน กันยายน 2559 – สิงหาคม 2562 นั้น ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุพล  ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย จึงได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน รวมทั้งเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายผู้สอน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 –…

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา English Competency Test for Pharmacy Education ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบวิชา  English Competency Test for Pharmacy Education ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ คลิ๊กที่นี่ กำหนดการ สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย)...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา English Competency Test for Pharmacy Education ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบวิชา  English Competency Test for Pharmacy Education ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ คลิ๊กที่นี่ กำหนดการ สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย)…

 • เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นำโดย  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงวิกฤติราคาข้าวตกต่ำในปัจจุบัน และภายใต้เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน ทางคณะฯ ได้สนับสนุนการจัดซื้อข้าวสาวิถีอินทรีย์ภิรักษ์ จำนวน 500 กิโลกรัม (100 ถุง) จากชุมชนบ้านโนนรัง หมู่...

  คณะเภสัชฯ มข. ห่วงใยสังคม ร่วมสนับสนุนการจัดซื้อข้าวในโครงการ มข.เพื่อชาวนา

  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นำโดย  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงวิกฤติราคาข้าวตกต่ำในปัจจุบัน และภายใต้เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน ทางคณะฯ ได้สนับสนุนการจัดซื้อข้าวสาวิถีอินทรีย์ภิรักษ์ จำนวน 500 กิโลกรัม (100 ถุง) จากชุมชนบ้านโนนรัง หมู่…