การรับสมัครสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 2/2557

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และมีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2557 (8-9 กุมภาพันธ์ 2557) ชุดข้อสอบ MCQ และครั้งที่ 2/2557 (7 มีนาคม 2557) ชุดข้อสอบ OSPE รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ระเบียบการสมัครสอบครั้งที่1-2557(MCQ)และครั้งที่2-2557(OSPE) 2.ปฎิทินกำหนดการสอบ1-2557(MCQ)และ2-2557(OSPE) 3.ตารางสอบ1-2557(MCQ)และ2-2557(OSPE) 4.คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ1-2557(สำหรับนักศึกษา) 5.คำรับรองคณบดี1-2557(สำหรับนักศึกษา) . . สอบถามเพิ่มเติม นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา นักวิชาการศึกษา...

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และมีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2557 (8-9 กุมภาพันธ์ 2557) ชุดข้อสอบ MCQ และครั้งที่ 2/2557 (7 มีนาคม 2557) ชุดข้อสอบ OSPE

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ระเบียบการสมัครสอบครั้งที่1-2557(MCQ)และครั้งที่2-2557(OSPE)

2.ปฎิทินกำหนดการสอบ1-2557(MCQ)และ2-2557(OSPE)

3.ตารางสอบ1-2557(MCQ)และ2-2557(OSPE)

4.คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ1-2557(สำหรับนักศึกษา)

5.คำรับรองคณบดี1-2557(สำหรับนักศึกษา)

.

.

สอบถามเพิ่มเติม

นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา
นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-202-378 ต่อ 2128
โทรสาร. 043-202-379

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ คว้ารางวัลชนะเลิศคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม
Link รายงานตัวโครงการพิเศษหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่ม 1,2 หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2, 3
ลิงค์รับสมัครคัดเลือกระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บูรณาการสำรวจความพร้อมอาคารสถานที่คณะเภสัชศาสตร์

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม