PDS : Pharm Photo Delivery Service 2014/2557 ภาพกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มข.

รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ประจำปี 2014/2557  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรมเพื่อรับชมภาพ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2014/2557  หรือคลิ๊กที่     http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?cat=205 เพื่อดู Links ทั้งหมดโดยแยกเป็นปี เดือนมกราคม 2557 2014-01-03_คณะเภสัชฯ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสโมสรข้าราชการและบุคลากร มข.    http://goo.gl/ZczOuo...
รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ประจำปี 2014/2557  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรมเพื่อรับชมภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2014/2557  หรือคลิ๊กที่     http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?cat=205 เพื่อดู Links ทั้งหมดโดยแยกเป็นปี

เดือนมกราคม 2557

 • 2014-01-03_คณะเภสัชฯ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสโมสรข้าราชการและบุคลากร มข.    http://goo.gl/ZczOuo
 • 2014-01-06_มอบของขวัญปีใหม่ พี่ติ๋ม กิตติมา จันทรสม    http://goo.gl/bx1xU5
 • 2014-01-06_บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล  http://goo.gl/xN50Zk
 • 2014-01-06_บุคลากรสายสนับสนุนสวัสดีปีใหม่ 2557 ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย อดีตคณบดีฯ   http://goo.gl/Kz3k3F
 • 2014-01-06_รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ คณะแพทย์สวัสดีปีใหม่คณบดี  http://goo.gl/JVxxbM
 • 2014-01-06_คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ 2557 รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  http://goo.gl/Lhf8WK
 • 2014-01-06_คณบดีและผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ผอ.รพ.ศรีนครินทร์    http://goo.gl/ex3vSl
 • 2014-01-07_PS KKU SPORT DAY รอบคัดเลือก    http://goo.gl/N6PzHg
 • 2014-01-07_คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2557 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.    http://goo.gl/shoSXj
 • 2014-01-07_คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี เลขานุการคณะ และบุคลากร เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย    http://goo.gl/rO1Eft
 • 2014-01-08_คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2557 รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ   http://goo.gl/Arl4v9
 • 2014-01-08_โครงการสัมนาพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาขาคุ้มครองผู้บริโภค   http://goo.gl/xCVOmV
 • 2014-01-09_กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภายในคณะฯ ประจำปี 2557 Sport Day PS-KKU    http://goo.gl/pP6vwN
 • 2014-01-09_นักศึกษา ราชภัฎเพชรบูรณ์ ดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มข.   http://goo.gl/0Opf1s
 • 2014-01-10_IT สัญจร 4 สาขาเภสัชคลินิก SAP   http://goo.gl/2XhkQ2
 • 2014-01-10_กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัย KKU SPORT     http://goo.gl/Qsqpej
 • 2014-01-10_เลขานุการเภสัชพร้อมบุคลากรสวัสดีปีใหม่ 2557 ผอ.กองการเจ้าหน้าที่    http://goo.gl/NV8qg9
 • 2014-01-11_โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ     http://goo.gl/oVFXEe
 • 2014-01-12_ค่ายอาสาหมอยา 9 Photo by MAY    http://goo.gl/mQ5Gox
 • 2014-01-13_สวัสดีปีใหม่ รองอธิการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมุนษย์     http://goo.gl/Qoc4Qt
 • 2014-01-13_ทีมงานISO 15189 อบรมเชิงปฏิบัติการที่คณะเทคนิคการแพทย์    http://goo.gl/x3xL55
 • 2014-01-14_นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ   http://goo.gl/0jZf1n
 • 2014-01-14-22_ประมวลภาพการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ (เภสัชฯ เป็นเจ้าภาพ)   http://goo.gl/RXsBfo
 • 2014-01-20_นักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมคณะ    http://goo.gl/sNqzfT
 • 2014-01-22_คณบดีร่วมพิธีปิดการแข่งขันมอดินแดงเกมส์ 41 มข MORDINDANG GAMES    http://goo.gl/4LZv45
 • 2014-01-25_โฮม มข. 50 ปี    http://goo.gl/XfMlTb
 • 2014-01-28_รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. พร้อมด้วย รศ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     http://goo.gl/XxaUZt
 • 2014-01-29_การเรียน การสอน COMPUTERLAB   http://goo.gl/P5KrIQ
 • 2014-01-29_นักศึกษาเภสัชฯ รับรางวัลนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากสภาเภสัชกรรม     http://goo.gl/PEKdD1
 • 2014-01-29_นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ต่างประเทศ    http://goo.gl/N2VDmh
 • 2014-01-30_คณะเภสัชศาสตร์ ซ้อมหนีไฟ    http://goo.gl/oZKGX6
 • 2014-01-31_IT สัญจร ครั้งที่ 5    http://goo.gl/ug5g8l
 • 2014-01-31_Monthly Meeting Happy work place ครั้งที่ 2    http://goo.gl/4OeFPV
 • 2014-01-31_KM แนวทางการทำวิจัยสถาบัน โดย ดร.ปณิธาร พีรพัฒนา     http://goo.gl/VhlHbE

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

 • 2014-02-01-02_ภาพงานประชุม 3 สถาบัน 1-2 ก.พ.57 อุบล The 6th Annual Northest Pharmacy Research Conference of 2014: KKU staff and deligates  BY อาทิตย์ วงศ์พระจันทร์ และอ สุธาร  http://goo.gl/LuNZxQ
 • 2014-02-03_สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฝ่ายพัฒนานักศึกษากิจการนิสิต 3 สถาบัน ณ มมส    http://goo.gl/jb9Mqx
 • 2014-02-05_สัมนาการเขียน SAR ระดับสาขาและส่วนงาน      http://goo.gl/fcgu3f
 • 2014-02-06_KM โปรแกรมเสนอเกรดออนไลน์     http://goo.gl/J1NndD
 • 2014-02-06_พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข –   http://goo.gl/Hqt1su
 • 2014-02-07_อ. สุณี นำเสนอ Good Practices 2556   http://goo.gl/TUn1UC
 • 2014-02-07_IT สัญจร ครั้งที่ 6    http://goo.gl/g5nDRB
 • 2014-02-07_ประชุมวิชาการ  Professional Practice Seminar 2557   http://goo.gl/uhIidq
 • 2014-02-07_แนวทางการเขียนแบบประเมินตนเอง EdPEx     http://goo.gl/JwIawO
 • 2014-02-07_วันนักกิจกรรม มข.    http://goo.gl/FFRQ75
 • 2014-02-08_พิธีมอบเสื้อกาวน์ เภสัชศาสตร์   http://goo.gl/KFye9e &    http://goo.gl/XbjRnw
 • 2014-02-08_วันนัดพบผู้ปกครอง ปี 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์    http://goo.gl/KCtViJ
 • 2014-02-10_Pharmacy Orientation หมอยา   http://goo.gl/MmG70L
 • 2014-02-10_ประเมินการเรียน การสอน 2556     http://goo.gl/K19HnC
 • 2014-02-12_รศ..สุณี เลิศสินอุดม ได้รับรางวัล Good Practices    http://goo.gl/i0vfYj
 • 2014-02-13_ประชุม R2R   http://goo.gl/0do7zz
 • 2014-02-19_Learn English with Song    http://goo.gl/3iJmFJ
 • 2014-02-19_ประชุม BACK OFFICE    http://goo.gl/AkRa3t
 • 2014-02-21_โครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น  - อ สุธาร    http://goo.gl/HWvG0Z
 • 2014-02-25_อธิการฯ พบปะเยี่ยม เยียนเภสัช   http://goo.gl/YITwxa
 • 2014-02-28_HAPPY FACULTY เดือนกุมภาพันธ์ 57    http://goo.gl/hIAhn5
 • 2014-02-28_เตรียมความพร้อม และการประชุมระยะไกล ผ่าน MS LYNS ณ ห้อง 3310      http://goo.gl/VC0rlG

เดือนมีนาคม 2557

 • 2014-03-05_ดูงาน BACK OFFICE ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์    http://goo.gl/nDuXHV
 • 2014-03-07_Congratulation JIGJAW จันทรัมพร   http://goo.gl/mLVsJf
 • 2014-03-07_ITSU ดูปรินเตอร์ที่ ร้านยา 3    http://goo.gl/7GFZhe
 • 2014-03-07_คณะเภสัชฯ จัดงานวันนักกิจกรรม มอบโล่และเกียรติบัตร   http://goo.gl/3fb1Vq
 • 2014-03-09_คณะกรรมการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ในการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน    http://goo.gl/JvBhv2
 • 2014-03-10_การเรียน การสอน ดร. ประชาสรรค์ บรรยายนักศึกษา     http://goo.gl/GAae60
 • 2014-03-11_วิเทศฯ รับนักเรียนดูงาน สถาบันกวดวิชา   http://goo.gl/RjF3CE
 • 2014-03-12_การประกันคุณภาพ กับนักศึกษา –   http://goo.gl/PVo41p
 • 2014-03-12_ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน   http://goo.gl/C93yBk
 • 2014-03-12_บรรยายประกันคุณภาพกับการศึกให้สโมสรนักศึกษา   http://goo.gl/3MKmmm
 • 2014-03-18_เลี้ยงพระเพล 5 รูป ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองประจำปี 2557    http://goo.gl/VHZZMM
 • 2014-03-19-21_ศึกษาดูงาน “ปูนอินทรี” สระบุรี 20 มีค 57 ศูนย์ ITSU & ฝ่ายวิชาการ ดูงานโรงงาน ปูนอินทรี ณ จังหวัดสระบุรี    http://goo.gl/nTi03s
 • 2014-03-20_นักศึกษาเยี่ยมชมคณะเภสัช PHOTO BY JEAB    http://goo.gl/IAIid6
 • 2014-03-24_คณะเภสัช ม เชียงใหม่ ดูงานเภสัชฯ มข.    http://goo.gl/OrTpRD
 • 2014-03-25-26_ประชุมวิชาการ เข้าใจ ผูกพัน รักษา จูงใจ Gen Y 25-26 มีค 57 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล    http://goo.gl/CSLFIA
 • 2014-03-28_HAPPY FACULTY เดือนมีนาคม   http://goo.gl/ubfa4P
 • 2014-03-28_ประชุมคณะกรรมการดูแลกำกับดูแลองค์กรที่ดี    http://goo.gl/VM2jdX

เดือนเมษายน 2557

 • 2014-04-01-03_พิธีเซ็นต์ MOU ไทย-ลาว ที่อุดร   http://goo.gl/QDWS4W
 • 2014-04-03_สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 ร่วมกำหนดทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์   http://goo.gl/RAQZDZ
 • 2014-04-04-06_สัมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ณ เกาะช้าง 2557   http://goo.gl/Jm5H60
 • 2014-04-09_พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีรดน้ำขอพรครูแพทย์แผนไทย   http://goo.gl/mehvXH
 • 2014-04-09_รดน้ำ ดำหัว อ ประดับ คชรัตน์ โคราช G12 Jeab   http://goo.gl/hczhZG
 • 2014-04-10_กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ม่วนซื่นสงกรานต์ รดน้ำขอพร) ปี 2557   http://goo.gl/Av6oGj
 • 2014-04-10_ประชุมคณะกรรม สรุปการจัดหา BACK OFFICE  http://goo.gl/kLbe4a
 • 2014-04-11_รดน้ำ ดำหัว คณบดี รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล    http://goo.gl/DKRMHT
 • 2014-04-11_รดน้ำดำหัว พี่ติ๋ม กิตติมา  จันทรสม   http://goo.gl/VibjqA
 • 2014-04-11_รดน้ำดำหัว ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย    http://goo.gl/UI2RhA
 • 2014-04-11_รดน้ำดำหัว รศ. อาภรณี ไชยาคำ    http://goo.gl/XZ1Zu1
 • 2014-04-11_อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ  สำหรับนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย    http://goo.gl/jDck4u
 • 2014-04-18_อบรมผู้ตรวจประเมินภายใน หน้าใหม่     http://goo.gl/oySwbO
 • 2014-04-21_ประชุมสรุปงาน ดูปูนซีเมนต์นครหลวง สระบุรี    http://goo.gl/UKWjwK
 • 2014-04-22_HappyBirthday สุขสันต์วันเกิดคณบดี รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล    http://goo.gl/ZFZOd6
 • 2014-04-22_ประชุมคณะกรรมการ ห้องพิพิธีภัณฑ์   http://goo.gl/iJuIoH
 • 2014-04-24_Present COP 2557   http://goo.gl/qrhQQf
 • 2014-04-25_Happy Faculty เมษายน    http://goo.gl/XsOmLw
 • 2014-04-29_ตรวจสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์     http://goo.gl/ydEvHV
 • 2014-04-29_ผู้บริหารสัญจร พบสาขาเคมี    http://goo.gl/iiHepS
 • 2014-04-29_ผู้บริหารสัญจร พบสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา     http://goo.gl/iiHepS

เดือนพฤษภาคม 2557

 • 2014-05-01_ผู้บริหารสัญจร พบสาขาคลินิค   http://goo.gl/TsR8JR
 • 2014-05-01_ผู้บริหารสัญจร พบสาขาเทคโนโลยี   http://goo.gl/ougS2j
 • 2014-05-01_ผู้บริหารสัญจร พบ SAP    http://goo.gl/4D8sWE
 • 2014-05-08_การเตรียมความพร้อมด้านบริการผสมยาเคมีบำบัด Day 1     http://goo.gl/XL3Jfx
 • 2014-05-08_ภาพการซ่อมสีอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์    http://goo.gl/ehJhTS
 • 2014-05-08_อบรมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบ TQF มข    http://goo.gl/2ao6qr
 • 2014-05-09_การเตรียมความพร้อมด้านบริการผสมยาเคมีบำบัด Day 2     http://goo.gl/V1wgYH
 • 2014-05-14_การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ในการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร     http://goo.gl/BlXiQH
 • 2014-05-19_ตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAP    http://goo.gl/NFxz9S
 • 2014-05-21_โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ก่อนเดินทางไปอินโดนีเซีย   http://goo.gl/V6WQuz
 • 2014-05-22_ตรวจประเมินคุณภาพภายใน Clinic    http://goo.gl/iaLRv4
 • 2014-05-22_ตรวจสอบคุณภาพภายใน ISO     http://goo.gl/a755fs
 • 2014-05-26_ตรวจประเมินคุณภาพภายใน Techno    http://goo.gl/PrqGbF
 • 2014-05-26_ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา   http://goo.gl/65TVON
 • 2014-05-26_อบรมการใช้เครื่อง NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY
 • 2014-05-27_ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงาน    http://goo.gl/PL7y64
 • 2014-05-27_ประชุมฝ่ายวิชาการ     http://goo.gl/tPesev
 • 2014-05-28-30_ผู้บริหารประชุม US-THAI PHARMACY EDUCATION CONSORTIUM at the University of Maryland School of Pharmacy, US    http://goo.gl/QoWD6q

เดือนมิถุนายน 2557

 • 2014-06-02_ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สาขาเภสัชเคมี ห้องจิณวิภา     http://goo.gl/iTT9Rd
 • 2014-06-02_Professor Nakamura จาก Keio U จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมร้านยา   http://goo.gl/3GEidb
 • 2014-06-02_ภาพถ่ายคณะเภสัชศาสตร์ PS VIEW    http://goo.gl/OP6DdK
 • 2014-06-03_Monthly Meeting ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจำเดือน พนักงาน     http://goo.gl/Y4n8mJ
 • 2014-06-04_Monthly Meeting ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนประจำเดือน ข้าราชการ     http://goo.gl/Fl7T5m
 • 2014-06-05_ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มอ. สงขลานครินทร์ http://goo.gl/psusWD
 • 2014-06-05_ฟังธรรมเทศนาและสนทนาธรรมจาก พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ 5 มิย 57      http://goo.gl/Y3dd86
 • 2014-06-09_เลือกตั้ง การสรรหาคณบดี คณะเภสัชศาสตร์   http://goo.gl/Hv2JA5
 • 2014-06-11_COP-Smart Life with Smart Phone and Tablet      http://goo.gl/XRctvX
 • 2014-06-11_การบรรยายพิเศษ  Pharmacy Education in Japan      http://goo.gl/m7Nhoq
 • 2014-06-12_การสัมนาการจัดการเรียนการสอน ณ วิชชิ่ง ปาร์ค รีสอร์ท     http://goo.gl/Osn3NZ
 • 2014-06-16_ปฐมนิเทศนักศึกษาและสัมนาแหล่งฝึก การบริหารเภสัชกรรม ในโรงพยาบาล   http://goo.gl/vdgDTB
 • 2014-06-17_อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ    http://goo.gl/wOuEY4
 • 2014-06-18_ประชุมเชิงปฎิบัติการปลูกต้นกล้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม by อ สุธาร    http://goo.gl/8D3JXK
 • 2014-06-18_ประชุมแผนปฏิบัติราชการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากร – ภาพเพ็ญศรี    http://goo.gl/QQnIKc
 • 2014-06-19_ชุมชนนักพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R Cop)ปีที่3 – ภาพมัลลิกา   http://goo.gl/4DyOjP
 • 2014-06-19_ศูนย์ ITSU ดูจุดสาย FIBER ITSU   http://goo.gl/TyNIJP
 • 2014-06-20_อบรมไอที Youtube, Google Mail, Hangout  ครั้งที่ 1    http://goo.gl/YFXo7c
 • 2014-06-21_อบรมผลิตภัณฑ์หอมระเหย การสร้างแบรนด์ในตลาด- pharmspa  http://goo.gl/JNywZ0
 • 2014-06-25_นักศึกษา เภสัช มข. ทำการโชว์การแสดง วัฒธนธรรมไทย ณ อินโดนีเซีย ภาพ ศิริจรรยา   http://goo.gl/jfZdPQ
 • 2014-06-25_อบรม ICT  Google Mail, Youtube, Hangout  ครั้งที่ 2    http://goo.gl/kbRKCa
 • 2014-06-26_COP สาขาวิชา ภาพ  รุ่งฤทัย    http://goo.gl/3tWCW7
 • 2014-06-26_เสวนาเสนอแนวทางพัฒนา Cop  Smart Classroom 26 มิย 57   http://goo.gl/k6RgjV
 • 2014-06-27_กิจกรรมพบปะบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 และกิจกรรม Happy Faculty ประจำเดือน มิถุนายน 2557  http://goo.gl/JB2mke
 • 2014-06-27_ประชุมคณะกรรมการ พิพิธภัณฑ์    http://goo.gl/VQI6Su

เดือนกรกฏาคม 2557

 • 2014-07-01_ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) ประจำปีการศึกษา 2556    http://goo.gl/3E43O3
 • 2014-07-02_การประชุมนักสร้างสุขคณะเภสัชศาสตร์ มข. ภาพ – เพ็ญศรี    http://goo.gl/dSL54L
 • 2014-07-03_คณบดีต้อนรับ Prof.Dr. Theresa Thalhammer from Medical Univ. Vienna     http://goo.gl/Q7vfEC
 • 2014-07-04_Toyota Screening โดยร้านยาคณะเภสัชศาสตร์     http://goo.gl/AzfIpy
 • 2014-07-04-05_ทำแผนปฏิบัติการ ณ วังเวียง ประเทศลาว LOAS photo มัลลิกา       http://goo.gl/XhnLEI
 • 2014-07-07_โครงการ Visiting Prof.Dr. Theresa Thalhammer    http://goo.gl/uGF3b1
 • 2014-07-08_COP Smart Life ครั้งที่ 2     http://goo.gl/Qtpx7r
 • 2014-07-08_โครงการ Visiting Prof.Dr. Theresa Thalhammer Day2     http://goo.gl/yCvFYB
 • 2014-07-08_สอบสัมภาษณ์ ADMISSION คณะเภสัชศาสตร์ 2557       http://goo.gl/n3Kr58
 • 2014-07-09_COP Smart Classroom ครั้งที่ 2    http://goo.gl/vfs7gB
 • 2014-07-15_ค่ายแรกพบน้องใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ 2557     http://goo.gl/OitMTr
 • 2014-07-15_ประชุมโครงการพัฒนาผู้ป่วยจำลอง ทางเภสัชกรรมฯระยะที่ 1 – อ.สมชาย / คุณวสุมล    http://goo.gl/zLaI7c
 • 2014-07-16_นักศึกษา Present นำเสนออินโดนีเซีย  ภาพ – ศิริจรรยา    http://goo.gl/DqQPqk
 • 2014-07-16_คุณอัญชลี  คุณพัชรินทร์ Singapore Presents   http://goo.gl/p22iEJ
 • 2014-07-18_คณบดีแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์    http://goo.gl/J0f4i1
 • 2014-07-18_คณะเภสัชฯ มข.จับมือ รพ.ขอนแก่น และสปสช.นำร้านยาสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ MOU   http://goo.gl/VdwBpp
 • 2014-07-21-23_ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์สี่สถาบัน MSU-UBU-KKU-KKH ภาพ – อ สุธาร     http://goo.gl/ieg8WK
 • 2014-07-24_สรุป COP Smart Life ครั้งที่ 3     http://goo.gl/7t6i9p
 • 2014-07-25_ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSU  บริการชุมชนด้าน ไอที ณ ทต.ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น      http://goo.gl/aHp5BQ
 • 2014-07-30_COP สรุปผลงาน 3 Cop 1 โครงการ ณ เขื่อนอบุลรัตน์    http://goo.gl/EZyPeU

เดือนสิงหาคม 2557

 • 2014-08-01_Happy Faculty กรกฏาคม 2557   http://goo.gl/AGVcq7
 • 2014-08-01_ประชุมกรรมการหลักสูตร ป.ตรี     http://goo.gl/tNRh2h
 • 2014-08-03_กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์     http://goo.gl/mUODfZ
 • 2014-08-04_กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ BY SANGAROON     http://goo.gl/hBepwF
 • 2014-08-04_08_สัมนาวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ สารคาม จำปาสัก อุบล    http://goo.gl/CkIQ5I
 • 2014-08-06_คณะเภสัชฯ เลี้ยงส่ง บรรจง เชื้อเมืองพาน    http://goo.gl/DNTP3X
 • 2014-08-13-กิจกรรมบ้านพักคนชรา COP รักษ์สุขภาพ     http://goo.gl/v9BqR3
 • 2014-08-14_ภาพคณะเภสัชศาสตร์ ในวันเปิดเทอม iPharmacyKKU     http://goo.gl/t5neR3
 • 2014-08-18-20_ประชุมวิชาการ Nutrition Support in Pharmacy Service Symposium อ สุธาร     http://goo.gl/zpyZVE
 • 2014-08-18-คณะเภสัชฯ ถวายพานพุ่มวันวิทยาศาสตร์ – ภาพ – วัชรพงษ์ หน่วยเขียว    http://goo.gl/PcO0uv
 • 2014-08-18-คณะเภสัชฯ ร่วมวันสถาปนาคณะพยาบาล – ภาพศิริวรรณ หลักโคตร    http://goo.gl/Io7j6K
 • 2014-08-18_ทีมสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบปะชี้แจงกระบวนการการเสนอชื่อ – ศิริจรรยา   http://goo.gl/PrDWEz
 • 2014-08-20_ITSU โครงการอบรมเฉพาะราย งานซ่อม อาคาร คนสวน  (ปรึกษาหารือ ร่วมรับประทานอาหาร)    http://goo.gl/WYwHQW
 • 2014-08-20_Happy Birthday เลขานุการคณะเภสัชฯ   http://goo.gl/ew1OTt
 • 2014-08-21_7th Clinical Oncology Pharmacy Symposium “Excellent oncology pharmacy service in 21st century” 21-22 สค 57  อ สุธาร จันทะวงศ์    http://goo.gl/4aG5Rd
 • 2014-08-21_งานประชุมวิชาการ “The 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น   http://goo.gl/cJvTl0
 • 2014-08-22_รายงานการดำเนินงาน COP ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย – photo sirichanya   http://goo.gl/K7GE4g
 • 2014-08-25_Computer Lab 3310 3312 Printerland    http://goo.gl/JHccZx
 • 2014-08-25_คณะเภสัชศาสตร์ บริจาคเครื่องจุลทรรศน์ เครื่องชั่งแก่โรงเรียน   http://goo.gl/rVoRDN
 • 2014-08-25_ปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ – photo sirichanya      http://goo.gl/1foZQu
 • 2014-08-26_ประชุม  COP สารบัญ  - photo sirichanya     http://goo.gl/Svrdut
 • 2014-08-26_การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร มข. ของผู้เสนอตัวเข้าสู่การสรรหาอธิการบดี     http://goo.gl/CGNmQb
 • 2014-08-26_ประชุมประจำเดือน  ITSU 7-2557
 • 2014-08-27_โครงการอบรมเฉพาะราย กลุ่ม 1 ของศูนย์ ITSU  เรื่อง การออกแบบ แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน กลุ่ม 2  http://goo.gl/pNV1TL
 • 2014-08-27_คณะเภสัชร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี – Photo by Sirichanya   http://goo.gl/p6B2r7
 • 2014-08-29_เชิญประชุมชี้แจงเรื่องการประเมิน BONUS 55 – by Phensri    http://goo.gl/L9MRfv
 • 2014-08-29_โครงการอบรมเฉพาะรายบุคคล กลุ่ม 2 ของศูนย์ ITSU การใช้งาน Doodle   http://goo.gl/giUaa8
 • 2014-08-30-สัมมนาสรุปงาน QA ณ เขาใหญ่ โคราช – - Photo by Sirichanya     http://goo.gl/6aisT7
 • 2014-08-31_อ สุมนต์ วิทยากรบรรยายในเทวีระดับโลก FIP2014    http://goo.gl/ClCHqM

เดือนกันยายน 2557

 • 2014-09-01_Happy Birthday อ. เดชพล – - Photo by Sirichanya     http://goo.gl/suFlIN
 • 2014-09-01-COP รักษ์สุขภาพ — Photo by Sirichanya     http://goo.gl/wtBNqr
 • 2014-09-03_PharmKKU Show and Share 2557    http://goo.gl/aIG0KB
 • 2014-09-03_พิธีมอบทุนฯ องค์การเภสัชกรรม ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5 by นรางคณา     http://goo.gl/PmcLuh
 • 2014-09-03_ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูงานเภสัช   http://goo.gl/03V6Ma
 • 2014-09-04_Photo อ กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา     http://goo.gl/gIdTJ6
 • 2014-09-04_ภาพการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ PHARM MUSEUM     http://goo.gl/CZa80r
 • 2014-09-04_พิธีไหว้ครูประจำปี 2557     http://goo.gl/MtBVz0
 • 2014-09-04_มอบใบประกาศ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ    http://goo.gl/HQeRDA
 • 2014-09-05_HAPPY FACULTY กันยายน-ตุลาคม 2557     http://goo.gl/HqTG0M
 • 2014-09-05_เสนอชื่ออธิการบดี มข. ล่วงหน้าคณะเภสัชศาสตร์    http://goo.gl/opI2sJ
 • 2014-09-05_ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. บรรยายหัวข้อ  การขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน     http://goo.gl/lUaZdS
 • 2014-09-08_Dr. James Scott เยี่ยมชมร้านยา    http://goo.gl/cnrsBf
 • 2014-09-09_Professor Michael Katz- PharmD    http://goo.gl/ODx3WG
 • 2014-09-09_แนะแนวศึกษา นักเรียนสาธิต มข ห้อง 2323   http://goo.gl/zhaOBb
 • 2014-09-09_ผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้ครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มข. 42 ปี แห่งการก่อตั้ง – photo by Sirichanya    http://goo.gl/HqlEuW
 • 2014-09-10_iPharm View หน้าคณะ PS ป้ายไวนิลเกษียณอายุ    http://goo.gl/8HCJvk
 • 2014-09-10_คณะเภสัชฯ ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ      http://goo.gl/ZuPUVj
 • 2014-09-11_กิจกรรมการให้คำปรึกษานักศึกษาใน Generation ใหม่ โดย อ.ดร.ลือรัตน์  อนุรัตน์พานิช    http://goo.gl/Avo5to
 • 2014-09-11_กิจกรรมนักสร้างสุของค์กร กลุ่ม Happy body คนดลใจ – sirichanya   http://goo.gl/gCNwJO
 • 2014-09-11_นักเรียน รร มหาไถ่ขอนแก่น เยี่ยมชมคณะเภสัช – sirichanya   http://goo.gl/BMNymA
 • 2014-09-11_ลงคะแนน เสนอชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น – sirichanya    http://goo.gl/6KCQo2
 • 2014-09-12_เภสัช มอบช่อดอกไม้ครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มข. – sirichanya    http://goo.gl/lrGUEZ
 • 2014-09-15_ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกงานต่างประเทศ ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย   http://goo.gl/Uo2o2W
 • 2014-09-16_ปฐมนิเทศ ก่อนฝึกงานด้านเภสัชกรรมการตลาด    http://goo.gl/dm2oRc
 • 2014-09-17_มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากร ศ.ศ.ภ.ท. – Sirichanya    http://goo.gl/pFuq98
 • 2014-09-19_เสวนา พระราชบัณญัติยา พ.ศ. ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค ครั้งที่ 1    http://goo.gl/zOvTMu
 • 2014-09-19_งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2557   http://goo.gl/YNNkVP
 • 2014-09-23_7th KKU Show and Share 2014      http://goo.gl/7ozFg9
 • 2014-09-23_เสวนา พระราชบัณญัติยา พ.ศ. ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค ครั้งที่ 2    http://goo.gl/0V7gjf
 • 2014-09-30_พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 30 ก.ย.2557      http://goo.gl/PKixfc
 • 2014-09-27-29_ประชุมวิชาการ Asia Pacific Oncology Pharmacy Symposium 2014 ณ Ewha Womans University กรุงโซล ประเทศเกาหลี    http://goo.gl/srGKM6
 • 2014-09-29_นศ.เภสัชฯ รับทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ปี2557 http://goo.gl/EH7lV8
 • 2014-09-25_ศิริจรรยาพรีเซ็นต์ศึกษาดูงาน INDONESIA   http://goo.gl/CWCPor

.

เดือนตุลาคม 2557

 • 2014-10-01_รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าสักการะ “ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง” เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์    http://goo.gl/5w1JPS
 • 2014-10-01_รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าสักการะ “พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เวลา 09.09 น.   http://goo.gl/kxElqe
 • 2014-10-01_งานแถลงนโยบายและแนวทางการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ แนะนำทีมผู้บริหาร และการพบปะบุคลากรของผู้บริหารชุดใหม่    http://goo.gl/ixMZB6
 • 2014-10-01_กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์    http://goo.gl/PeH2y0
 • 2014-10-01_สำนักงานคณบดีและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์      http://goo.gl/TDtBn8
 • 2014-10-02_คณบดีคณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ วาระรับตำแหน่งคณบดี – ภาพ ฐาปณีย์ สีหราช  http://goo.gl/LKOWR8
 • 2014-10-03_คณบดีรับมอบแสดงความยินดี   http://goo.gl/OF1XNM
 • 2014-10-03_คณบดีสัตวแพทย์  รศ.ดร.ไพบูลย์ วาระรับตำแหน่งคณบดี – ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ      http://goo.gl/JnwIIZ
 • 2014-10-05_นักศึกษาจาก INDONESIA เดินทางมาถึง KK   http://goo.gl/ODxOel
 • 2014-10-06_แสดงความยินดีคณบดี    http://goo.gl/UXS6LJ
 • 2014-10-06_นักศึกษา INDONESIA เข้าพบคณบดี http://goo.gl/dcZGHy
 • 2014-10-07_แสดงความยินดีคณบดี  ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย      http://goo.gl/H0Sgxr
 • 2014-10-07_คณบดีรับมอบแสดงความยินดี      http://goo.gl/7BR9LH
 • 2014-10-07_นักศึกษา INDONESIA ณ LIBRARI PS       http://goo.gl/1WK4Z3
 • 2014-10-07_บุคลากรพบคณบดี ITSU        http://goo.gl/5SYYdP
 • 2014-10-08_HISTORY ภาพหมู่ คัดค้าน พรบ. ยา     http://goo.gl/2haLj4
 • 2014-10-08_แสดงความยินดีกับคณบดี คณะเภสัช    http://goo.gl/mL9Xmh
 • 2014-10-08_โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข-มอ. ณ รร เซ็นทาร่า ขอนแก่น     http://goo.gl/ZhvTxB
 • 2014-10-08_บุคลากร สนง. พบคณะผู้บริหาร     http://goo.gl/AEWDQK
 • 2014-10-09_แสดงความยินดีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์      http://goo.gl/EOKSVE
 • 2014-10-09_นักศึกษา จากประเทศลาว ดูงานห้องคอมพิวเตอร์   http://goo.gl/LnE4Tk
 • 2014-10-09-12_สัมนา มข-มอ ณ CAMBUDIA     http://goo.gl/PSLoah
 • 2014-10-10_งานแถลงข่าวไม่เห็นด้วยต่อร่างพรบ. ยา พ.ศ……… ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา      http://goo.gl/Cn9Q8f
 • 2014-10-10_ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร แสดงความยินดีคณบดี     http://goo.gl/AZZQJp
 • 2014-10-10_มมส ร่วมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้าน  พรบ.   http://goo.gl/oAzfLZ
 • 2014-10-13_ประชุม ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะ   http://goo.gl/V58k9G
 • 2014-10-21_การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ มข. 2558     http://goo.gl/p7vOjH
 • 2014-10-21_คณบดีเปิด Brand Summer Camp     http://goo.gl/fbV84y
 • 2014-10-22_พิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช     http://goo.gl/9O0erI
 • 2014-10-24_คณบดีเปิดงาน Pharmacy Camp 2014      http://goo.gl/UWilxn
 • 2014-10-24_พิธีสมโภชองค์กฐิน ผ้าป่าสามัคคี คณะเภสัชศาสตร์    http://goo.gl/ewZGAe
 • 2014-10-26_ทอดถวายกฐินคณะเภสัช ณ วัดบูรณะสิทธิ์ บ้านไผ่      http://goo.gl/5bhJLH
 • 2014-10-27_นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดูงานระบบเครือข่าย     http://goo.gl/XDs9v7
 • 2014-10-29_คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์     http://goo.gl/iSGKkX
 • 2014-10-30_เลือกตั้งกรรมการ บริหารชมรมพนักงาน มข.     http://goo.gl/iJ

เดือนพฤศจิกายน 2557

 • 2014-11-04_การประชุมสัมนาเตรียมความพร้อมสอบ?ใบ?ประกอบ?วิชาชีพ 2557 รร. ราชาวดี     http://goo.gl/H4wZRm
 • 2014-11-04_คณบดีพร้อมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแด่อธิการบดี มข.      http://goo.gl/U4Zrgc
 • 2014-11-05_กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มข แสดงความยินดีคณบดี     http://goo.gl/9NkAfZ
 • 2014-11-05_ธ. ออมสิน แสดงความยินดีคณบดี     http://goo.gl/gepZUu
 • 2014-11-05_นักศึกษาที่ได้รับรางวัล Beginer Level Winner    http://goo.gl/q8zFEv
 • 2014-11-06_งานประเพณีลอยกระทง คณะเภสัชศาสตร์       http://goo.gl/4noql4
 • 2014-11-06_อ หนึ่งฤทัย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว มติชน     http://goo.gl/sW0Sj0
 • 2014-11-11_ประชุมเทคนิคการบริหารการเงิน จ.เลย ภาพ : พี่เยาวภา / k.มัลลิกา      http://goo.gl/BRy6DN
 • 2014-11-11_อบรม ITSU#1 เทคนิคการเขียนCD-DVD      http://goo.gl/k3zH2Q
 • 2014-11-11-ผช. ฝ่าย ปชส ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU มข. กับไทยเบฟ     http://goo.gl/iP5ELe
 • 2014-11-14_อบรม #2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน     http://goo.gl/CefJDx
 • 2014-11-18_คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล บรรยายพิเศษ ห้อง 3410     http://goo.gl/VUUCDo
 • 2014-11-19_สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางการทำวิจัยด้านวัคซีน    http://goo.gl/DlHgZP
 • 2014-11-19-27_ประเมินการเรียน การสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   http://goo.gl/gclD81
 • 2014-11-25_ITSU อบรมครั้งที่ 3 App โดนใจชาว Office     http://goo.gl/rOypXh
 • 2014-11-26_ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มข.     http://goo.gl/bqRhld
 • 2014-11-29_พิธีถ่ายภาพหมู่ มหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มข.     http://goo.gl/JW9NAt

เดือนธันวาคม 2557

 • 2014-12-01_พิธีสักการะพระไภสัช     http://goo.gl/vDeakW
 • 2014-12-07-10_ประชุม ศคภท เชียงใหม่ 2557     http://goo.gl/fYEuMn
 • 2014-12-11_เภสัชนับคะแนน กรรมการคณาจารย์ประจำคณะ     http://goo.gl/uBW0Xr
 • 2014-12-11-12_ประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบอาหารปลอดภัยฯ ไทย-ลาว    http://goo.gl/fdU4L4
 • 2014-12-15_อบรม ITSU#4 Microsoft Office ตอนที่ 1    http://goo.gl/SrmcQR
 • 2014-12-16_iPharm Viewer     http://goo.gl/ZG7tLc
 • 2014-12-17_นศ. นำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ      http://goo.gl/QQUZqX
 • 2014-12-18_บุคลกรอวยพรวันคล้ายวันเกิดคณบดี       http://goo.gl/Jre47i
 • 2014-12-18_คณะผู้บริหาร แสดงความยินดีคณบดี ในวันคล้ายวันเกิด   http://goo.gl/76S1io
 • 2014-12-23_Happy New Year ปีใหม่คณะเภสัช 2558    http://goo.gl/Cgpx33
 • 2014-12-23_โรงแรมพลูแมน สวัสดีปีใหม่คณบดี     http://goo.gl/xUw8Ky
 • 2014-12-23_คณบดีมอบของขวัญ พี่ตู่ หัวหน้ากลุ่ม 1      http://goo.gl/v1jGK4
 • 2014-12-23_คณบดีมอบของขวัญปีใหม่ ITSU      http://goo.gl/HmUxzR
 • 2014-12-23_ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์     http://goo.gl/DoYyZZ
 • 2014-12-25_สปสช. อุบล ดูงานร้านยา คณะเภสัชศาสตร์      http://goo.gl/R4Deur
 • 2014-12-25_หน. สนง.กฏหมายบรรยายเรื่องการออก คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย    http://goo.gl/WRAh5A
 • 2014-12-26_ITSU #5 อบรม Christmas Event      http://goo.gl/bhztKl
 • 2014-12-29_คณบดีมอบการ์ด อวยพรวันเกิดแก่บุคลากร x       http://goo.gl/A0ybyq
 • 2014-12-30_การ์ดปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์ 2558      http://goo.gl/PkynSF
 • 2014-12-30_กิจกรรม 5ส เลี้ยงปีใหม่สำนักงานคณบดี เภสัชฯ     http://goo.gl/2fFNhg
 • 2014-12-30_งานสถาปนาศูนย์หัวใจฯ    http://goo.gl/hO81kr

.

*ปล.

สามารถติดต่อรับภาพขนาดใหญ่ความละเอียดสูงหรือต้องการรับภาพอัตโนมัติติดต่อได้ที่   rana@kku.ac.th โทร 3306 อย่าลืม กด LIKE ที่แฟนเฟจ  http://www.facebook.com/pharmphoto เพื่อติดตามชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะนะครับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม