การประชุมวิชาการ Nutrition Support in Pharmacy Service

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย “โครงการประชุม” “กำหนดการประชุม “ “หนังสืออนุมัติจัดประชุม “ “ลงทะเบียน (online)” “ตรวจสอบรายชื่อ ” “แบบจองห้องพัก” “แบบติดหลักฐานโอนเงิน” “แบบฟอร์มใบสมัคร (Word)” “แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ”       . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:Link รายงานตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria fo...
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
นักศึกษาปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ สร้างชื่อเสียงและผลงานในการประชุมวิชาการฯ พร้อมคว้ารางวัล BEST PAPER...
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจา จากมหาวิทยาลัยปอร์โต บรรยายพิเศษ “การศึกษาต่อและวิจัยในประเทศแถบยุโรป (EU...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์