“รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ” ผลงานวิจัยน้ำมันสมุนไพรสกัดต้านโรคเต้านมวัวอักเสบแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยน้ำมันสมุนไพรสกัดต้านโรคเต้านมวัวอักเสบแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้สำเร็จ ผลักดันเกษตรกรไทยผลิตนมที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มเต้านมวัวจากน้ำมันสมุนไพรสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อก่อนเกิดโรคเต้านมอักเสบ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม… . KKU RESEARCH ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์ ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:"ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย" ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงานโครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถม...ศิษย์เก่าเภสัชฯ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และ...

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยน้ำมันสมุนไพรสกัดต้านโรคเต้านมวัวอักเสบแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้สำเร็จ

ผลักดันเกษตรกรไทยผลิตนมที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มเต้านมวัวจากน้ำมันสมุนไพรสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อก่อนเกิดโรคเต้านมอักเสบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

.

KKU RESEARCH ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัล "พระธาตุพนมทองคำ" และรางวัล "ศรีมอดินแด...
ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มข. 2557
ศิษย์เก่าเภสัชฯ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ
ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล "One of Best Reviewers 2015"

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม