“รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ” ผลงานวิจัยน้ำมันสมุนไพรสกัดต้านโรคเต้านมวัวอักเสบแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยน้ำมันสมุนไพรสกัดต้านโรคเต้านมวัวอักเสบแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้สำเร็จ ผลักดันเกษตรกรไทยผลิตนมที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มเต้านมวัวจากน้ำมันสมุนไพรสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อก่อนเกิดโรคเต้านมอักเสบ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม… . KKU RESEARCH ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์ ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มข. 2557 ระดับซัลฟาเมทอกซีเมลาโทนินในปัสสาวะหลังรับประทานผลไม้ไทย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นสอาจารย์คณะเภสัชฯ ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญเป็น “Editorial Board of Malaysian...

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยน้ำมันสมุนไพรสกัดต้านโรคเต้านมวัวอักเสบแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้สำเร็จ

ผลักดันเกษตรกรไทยผลิตนมที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มเต้านมวัวจากน้ำมันสมุนไพรสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อก่อนเกิดโรคเต้านมอักเสบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

.

KKU RESEARCH ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ รับรางวัลชนะเลิศ คณะที่มีผลงานด้านการวิจัย ระดับดีเยี่ยม 4 ปีซ้อน (13 พฤศจิกายน 2556)
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชฯ มข. ได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม