ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ″ และรางวัล “ศรีมอดินแดง” 2557

ขอแสดงความยินดี แด่อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2557 ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย รับพระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ“ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง“ .   ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:สัมมนา การประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร คณะเภสัชศาสตร์The US-THAI...

ขอแสดงความยินดี แด่อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2557
ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
รับพระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคำศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
รับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง

.

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้โอกาสวันครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มข. 42 ปี แห่งการก่อตั้ง
คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตรศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มข. 26 พ.ย. 2557
ย้าย!!! เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น