คณบดีและผู้บริหารคณะให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ เดินทางไปต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Pharmacy, University of Porto...

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ เดินทางไปต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Pharmacy, University of Porto ประเทศโปรตุเกส นำโดย Prof.Anake Kijjoa และ Prof.Madalena Pinto พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พิชาญ สว่างวงศ์ และนักศึกษาปริญญาเอก ก่อนเชิญร่วมรับประทานอาหารค่ำ ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิจัย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์และความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต และเพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณ คณบดี ได้มอบของที่ระลึกให้แด่แขกอาคันตุกะทุกท่าน ณ กรุงเทพมหานคร

ข่าว/ ภาพ : ธีรเดช อิ่มอ้วน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เจรจาความมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย (28 ม.ค. 56)
คณบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล โอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่(พ.ศ.2558)
เภสัชฯ มข. ต้อนรับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น