คณะเภสัชศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ(MOU)กับคณะเภสัชศาสตร์ Keio University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 ตามเวลาท้องถิ่น ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โดย รศ.ดร .ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ คือ ศาสตราจารย์.ดร.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย  ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ และ รศ.สุณี เลิศสินอุดม ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร่วมเดินทางไปยังที่ มหาวิทยาลัยเคโอะ (Keio University)...
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 ตามเวลาท้องถิ่น ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โดย รศ.ดร .ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ คือ ศาสตราจารย์.ดร.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย  ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ และ รศ.สุณี เลิศสินอุดม ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร่วมเดินทางไปยังที่ มหาวิทยาลัยเคโอะ (Keio University) ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ  คณะผู้บริหารได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจาก  ศ.ดร.โมชิซูคิ มายูมิ (Prof.Dr.MOCHIZUKI Mayumi) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ  และ ทีมผู้บริหารโดยมีการลงนามความร่วมมือในฉบับนี้ ลงนามโดย  ศ.ดร.โมชิซูคิ มายูมิ (Prof.Dr.MOCHIZUKI Mayumi) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ  กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี เพื่อเป็นการเริ่มและสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน
จากนั้นได้มีการร่วมหารือในด้านวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพร้อมนำชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน วิจัยของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆ    นอกจากนั้น ยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเตรียมนักศึกษาในการสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) ซึ่งเป็นทักษะการสอบด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ในการนี้ ศ.ดร.โมชิซูคิ มายูมิ และ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส ทีมผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมถ่ายรูปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นยิ่ง
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนนิสิตนักศึกษา  บัณฑิตศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ที่จะได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติร่วมกันกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ(Keio University)  ประเทศญี่ปุ่น ในอนาคตต่อไป
ภาพข่าวโดย : ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ข่าวโดย : ธีรเดช อิ่มอ้วน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 25 ก.พ. 2557
คณะเภสัชฯ มข. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา
คณะเภสัชฯ และเทศบาลนครขอนแก่น จัดอบรม “การรณรงค์การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างเหมาะสม”
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภายปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น