ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มข. 2557

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มข. ประจำปี 2557 ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ขอเชิญ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏ...The US-THAI CONSORTIUM KHON KAEN UNIVERSITY THAILAND 2016เภสัชฯ มข. ต้อนรับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและกา...Comments : แสดงความคิดเห็น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มข. ประจำปี 2557

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2555
ประกาศ รับสมัครสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2556 และ ครั้งที่ 2/2556
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกำหนดทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์ มข.
รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสอบคัดเลือกเ...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น