คณะเภสัชฯ มข. ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Toyama อย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ  ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Ikuo Saiki  Professor Kinzo...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ  ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Ikuo Saiki  Professor Kinzo Matsumoto และ Ms. Mikako Yamazaki  จาก Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น โอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

และในโอกาสนี้ ยังได้พบปะกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 9 คน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน ปริญญาโท จำนวน 1 คน และปริญญาตรีเอก จำนวน 2 คน ที่จะร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2558 ที่จะถึงนี้

 

 

 

ภาพ: ธนันชนัย อุ่นสิม
ข่าว: ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 58
คณะเภสัชฯ มข. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม International Night 2016
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น