คณะเภสัช ต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (21 ก.พ. 2558) รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.อาภรณี ไชยาคำ และ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Hitoshi Kurose และ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Faculty of Pharmaceutical Sciences, The Graduate...

วันนี้ (21 ก.พ. 2558) รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.อาภรณี ไชยาคำ และ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ

ร่วมให้การต้อนรับ Professor Hitoshi Kurose และ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Faculty of Pharmaceutical Sciences, The Graduate School of Pharmaceutical Sciences , Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตนานาชาติ(International Program) ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม