PDS : Pharm Photo Delivery Service 2015/2558 ภาพกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มข.

รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ประจำปี 2015/2558  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรมเพื่อรับชมภาพ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2015/2558 เดือนมกราคม 2558 2015-01-05_บุคลากรอวยพรปีใหม่คณบดีเภสัช http://goo.gl/yBf45S 2015-01-05_ภารกิจสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ไพบูลย์ คณบดีเภสัช มข. http://goo.gl/946FDq 2015-01-06_บุคลากรสวัสดีปีใหม่ อ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย http://goo.gl/94iVNr...
รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ประจำปี 2015/2558  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรมเพื่อรับชมภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2015/2558

เดือนมกราคม 2558

2015-01-05_บุคลากรอวยพรปีใหม่คณบดีเภสัช http://goo.gl/yBf45S
2015-01-05_ภารกิจสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ไพบูลย์ คณบดีเภสัช มข. http://goo.gl/946FDq
2015-01-06_บุคลากรสวัสดีปีใหม่ อ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย http://goo.gl/94iVNr
2015-01-07_นักศึกษานำเสนอฝึกงานต่างประเทศ http://goo.gl/ThrzRp
2015-01-07_บุคลากรสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล http://goo.gl/86cjLk
2015-01-07_คณบดีสวัสดีปีใหม่ อ.บังอร อ.สุมนต์  http://goo.gl/nKdI8D
2015-01-08_คณบดีเภสัชฯ สวัสดีปีใหม่พี่กิตติมา จันทรสม http://goo.gl/MDakPt
2015-01-08_คณบดีสวัสดีปีใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มข http://goo.gl/2iW4F1
2015-01-08_คณบดีสวัสดีปีใหม่ คณะสาธารณสุข มข http://goo.gl/5zI9Hm
2015-01-08_ฌาร์มบูติก เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี http://goo.gl/JBCsJ4
2015-01-09_ภารกิจ รศ.ดร.ไพบูลย์ คณบดี    http://goo.gl/TqqJFj
2015-01-10_กิจกรรมต้นกล้าวิชาชีพเภสัชฯ ปี 5 ปี 6     http://goo.gl/bH7BZy
2015-01-12_KKU เลี้ยงปีใหม่ สื่อมวลชนขอนแก่น http://goo.gl/WMKRmS
2015-01-13_ภารกิจคณบดี รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส http://goo.gl/xFt5mc
2015-01-13_สวัสดีปีใหม่อธิการ + แพทย์ ภารกิจคณบดีเภสัช รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส      http://goo.gl/XDSwRL
2015-01-15_แล็บต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมชม      http://goo.gl/NS4lAa
2015-01-16_กีฬา และปีใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU SPORT DAY http://goo.gl/yxFmKk
2015-01-16_ตักบาตรวันครู ณ คณะเภสัช มข. http://goo.gl/mXfwlP
2015-01-16_บริจาคสิ่งของ รร คนตาบอด ขอนแก่น http://goo.gl/ebLThS
2015-01-16_ประชุม HAPPY BODY http://goo.gl/gpxLAs
2015-01-17_การเตรียมความพร้อมเภสัชกรยุคใหม่ http://goo.gl/bZ3ZJn
2015-01-19_KM การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้วยใจ http://goo.gl/Rq9799
2015-01-19_PHOTO-PSKKU-ภาพบุคลากรเภสัช2558 http://goo.gl/G3Q41G
2015-01-20_อบรมการเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างานให้สายสนับสนุน  http://goo.gl/XKYLCC
2015-01-21_ภาพอบรม ITSU #6 Microsoft Office  http://goo.gl/GI6ynC
2015-01-22_แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ตัวชี้วัด http://goo.gl/vhtKvO
2015-01-22_งานประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง มข.       http://goo.gl/R3QKT1
2015-01-23_Welcome Kyorin University  and Institute of Natural Medicine University of Toyama, Japan    http://goo.gl/v7ISEO
2015-01-25_ภาพสนามสอบสมทบเภสัช รร ขามแก่นนคร      http://goo.gl/YHwV6p
2015-01-26_ภาพสนามสอบสมทบเภสัช ที่ ม.ภาค     http://goo.gl/5xXZOD
2015-01-27_เสวนา ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัช มข. รร.พลูแมน      http://goo.gl/6nRx6E
2015-01-27_ประชุมหัวหน้าหน่วย งาน สาขาวิชา     http://goo.gl/OtYC4T
2015-01-28_ประชุมนานาชาติHTM2015  DAY1   http://goo.gl/2FtFsL
2015-01-29_HTM2015-DAY2 http://goo.gl/9WGvLk
2015-01-30_HTM2015_DAY3 มอบรางวัล http://goo.gl/VzGjVt
2015-01-29_งานเลี้ยงแขกคณะเภสัชศาสตร์ รร พลูแมน      http://goo.gl/WDfhQb
2015-01-30_ผช.คณบดีต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ      http://goo.gl/ZOib5F
.

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

2015-02-02_วางผนการสร้างผลงาน พบปะผู้ที่ครองตำแหน่งชำนาญการพิเศษ http://goo.gl/QE5dQI
2015-02-04_ต้อนรับแขกจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส http://goo.gl/2WCFcU
2015-02-04_ฝึกอบรม การใช้เครื่องมือเฉพาะด้านเทคโนฯ http://goo.gl/DxBgZP
2015-02-10_KKU AWARD ชื่นชมยินดี มข. บุคลากรรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี57 http://goo.gl/b7I3gB
2015-02-11_ประชุมคัดเลือกคนดีศรีเภสัช http://goo.gl/hedu41
2015-02-11_อบรม-ITSU#8 ผู้หญิงอย่าหยุดสวย http://goo.gl/w8HXNj
2015-02-13_การเสวนาการกำหนดทิศทางสร้างองค์ความรู้ http://goo.gl/TbKfFi
2015-02-17_ต้อนรับแขกจาก USA – THAI http://goo.gl/Q1RYWL
2015-02-18_ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน UO Toyama http://goo.gl/4F8CX8
2015-02-18_อบรม ITSU#9 กราฟฟิคมืออาชีพ http://goo.gl/TqWRgZ
2015-02-20_คณบดีพบปะบุคลากรสายสนับสนุน http://goo.gl/9n2FwC
2015-02-20_Mulawarman University Indonesia http://goo.gl/tR2Bua
2015-02-21_คณะต้อนรับแขกจาก Kyushu University JAPAN http://goo.gl/SJYTVE
2015-02-24_นักศึกษาเภสัชเดินทางไป  JAPAN http://goo.gl/LDvNNG
2015-02-25_อบรม ITSU#10 กราฟฟิคมืออาชีพ ครั้งที่ 2 http://goo.gl/EBQwpa
.

เดือนมีนาคม 2558 MARCH 2015

2015-03-07-08_ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มข. มมส. มอบ.  https://goo.gl/photos/eEk2pKQB5kv58mUx6
2015-03-08_งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัช ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น    https://goo.gl/photos/aDTNDbTC2PkL4tGq8
2015-03-12_รร.มุกดาวิทยานุกูล ดูงานคณะเภสัช มข.   https://goo.gl/photos/tM1ePrELL8FQz3SC8
2015-03-13_โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1  https://goo.gl/photos/bTajbrCExjrkt6bB9
2015-03-14_นศ มมส.สักการะพระไภสัช   https://goo.gl/photos/UbYEfoyHyT3m6QB87
2015-03-14_สอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษ  กลุ่ม 1  https://goo.gl/photos/kiWBE3iYAqJtpghJ9
2015-03-18_ITSU#11_Appอาจารย์รุ่นใหม่    https://goo.gl/photos/19hXAYh6tkRNNJGZ7
2015-03-19_ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มข.   https://goo.gl/photos/kssw2wZEZ9VgpehS8
2015-03-20_โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2   https://goo.gl/photos/9rW6HRYqkrxYyv2s7
2015-03-20_นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledgeเยี่ยมชมคณะเภสัช มข.  https://goo.gl/photos/tPxgC5DSU2njvuz3A
2015-03-21_สอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) กลุ่ม 1  https://goo.gl/photos/VQjT7N3sn55ZJdGy5
2015-03-23_The 2nd Drug Spelling Bee Contest 2015  https://goo.gl/photos/YURsRqJTkozoSUgo8
2015-03-24_อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ   https://goo.gl/photos/XLpV59EkeN1RxyhU8
2015-03-24-25_อาคันตุกะจาก West Virginia University USA   https://goo.gl/photos/4HVTgTj23isUTzYd7
2015-03-25_นักศึกษา Present งานผู้ช่วยคณบดี  https://goo.gl/photos/idpnH4vHTk3ayfhx8
2015-03-27_หัวหน้าสำนักงานแสดงความยินดีกับคุณอัญชลี  https://goo.gl/photos/8vs9Upm6LYX2L1PU6
2015-03-28_พิธีมอบเสื้อกราวด์ นศ.เภสัช   https://goo.gl/photos/HCqGcaDsFyftdmAh9

เดือนเมษายน 2558 / APIRL 2015

2015-04-01_ประชุมแนวทางการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร  https://goo.gl/photos/YdYCBz2sGWR4dvwR6
2015-04-01_อ สุพล รองคณบดีฯและคณะมอบของที่ระลึก อ. สุมนต์ สกลไชย   https://goo.gl/photos/G9D3Z9XpWcuRLJT7A
2015-04-02_ภาพตัวแทนนางนพมาศสงกรานต์ คณะเภสัช มข. 2558    https://goo.gl/photos/yHnnVB8iEjJCnUcu6
2015-04-03_ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด-ห้อง 3415  https://goo.gl/photos/xQEgB1ThfGtqLbBa8
2015-04-08_แผนการบริหารยุทธศาสตร์ มข.  https://goo.gl/photos/fv1rkJB1nHiQrhNs5
2015-04-08_ม่วนซื่นสงกรานต์คณะเภสัช  https://goo.gl/photos/U5J2UHB3EAVC2zaMA
2015-04-09_ ศรีศรีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   https://goo.gl/photos/D8cLnSvrZRorxhoD8
2015-04-10_SETอุปกรณ์ประชุมทางไกล-ดร.นุจรี  https://goo.gl/photos/tXBRFzXBb9dN3i7DA
2015-04-10_ITSU #12 SongkranFestival-ITSU  https://goo.gl/photos/86Wdkju6CSPm7VKy9
2015-04-10_การประชุมพัฒนาแหล่งฝึกวิชาชีพ SAP  https://goo.gl/photos/UDcxsmXayRmwBtTk7
2015-04-10_นักศึกษา SAP ป. เอก สอบ https://goo.gl/photos/3H6Fvtaz2sdWRVdJ9
2015-04-10_สำนักงานรดน้ำดำหัวคณบดี และอาจารย์คณะเภสัชฯ มข.  https://goo.gl/photos/mmwMekS1vaNBiM4c7
2015-04-17_Warm welcome pharmacy students from indonesia   https://goo.gl/photos/Ln914HLa4CUeXqSJ9
2015-04-20_ประเมินการเรียนการสอน2557   https://goo.gl/photos/tj43VsshK4jNeNcb9
2015-04-20_ภาพนักศึกษาจากอินโดนีเซีย Indonesia   https://goo.gl/photos/DM5fzivyQpM3awYZ7
2015-04-22_กิจกรรมแสดงโปสเตอร์ของนักศึกษา    https://goo.gl/photos/nr6wtZk1vh5axTHX6
2015-04-22_การบรรยายพิเศษ โดย Ms.Susanti อาจารย์จาก คณะเภสัชศาสตร์, UMP, ประเทศอินโดนีเซีย  https://goo.gl/photos/spBHuv7WsoHnqMWn8
2015-04-24_เลือกตั้งกรรมการสภา มข. สายอาจารย์   https://goo.gl/photos/tZri2e1moPUX1ZeM6
2015-04-27_นศ.อินโดนีเซียนำเสนอ Present-Indonesia  https://goo.gl/photos/ZbEmyaJ7RYfgj5Cq6
2015-04-29_ประเมินการเรียนการสอน    https://goo.gl/photos/mi4gjCaF1B9oNgLj7

เดือนพฤษภาคม 2558 / MAY 2015

2015-05-01_ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมเภสัช  https://goo.gl/photos/VTn39sk97XZioQT97
2015-05-02_สอบสัมภาษณ์ นานาชาติ กลุ่ม 2,3   https://goo.gl/photos/BDpCqchFB4eECg7v9
2015-05-08_ภาพหมู่ นักศึกษาหน้าตึกส้ม โดยศิริจรรยา  https://goo.gl/photos/98suwUvLNUyudMN46
2015-05-14_คณบดีแสดงความยินดี คณะต่างๆ โดยศิริจรรยา   https://goo.gl/photos/XLj6zaoUkM2EHTaq5
2015-05-18_Warmest Welcome Prof.Anton Bahtair and Prof.Effirona Anwa University of Indonesia  https://goo.gl/photos/76soVi7nkwbLFPsp9
2015-05-18_คณะเภสัชสักการะสรีระหลวงพ่อคูณ   https://goo.gl/photos/PHLHoUrqkg8BViiw8
2015-05-19_เภสัชเจ้าภาพสวดหลวงพ่อคูณ   https://goo.gl/photos/PHLHoUrqkg8BViiw8
2015-05-20_บรรยาการ UNDO กบข. ณ ห้องสุมนต์  https://goo.gl/photos/BTFqVesQU6U3zqnF7
2015-05-22_เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน Day1   https://goo.gl/photos/Ewswx7Z9McF4cgCt7
2015-05-22_สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ   https://goo.gl/photos/ZQEwFmEHdDBoEWyY8
2015-05-22_หน่วยงานคณะเภสัช สักการะสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ   https://goo.gl/photos/FnMk7rsKDsxem5XY8
2015-05-23_เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน Day2   https://goo.gl/photos/VpZ6XAbD736ocr2Q8
2015-05-24_เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน Day3   https://goo.gl/photos/sqVbeSAW2EjL2sieA
2015-05-26_คณะเภสัชฯร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทย์   https://goo.gl/photos/9Lj5Z1nbqbsjCqAE7

เดือนมิถุนายน 2558 / JUNE 2015

2015-06-05_ศิลปะการพูดและการสื่อสารในองค์กร-ธีระพงษ์ โสดาศรี   https://goo.gl/photos/oLJgtMVmkuYGPZjN6
2015-06-08_RAYONG สัมนาคณะเภสัชศาสตร์ มข. ที่ระยอง  https://goo.gl/photos/sRP41FvY3GhmXayU9
2015-06-10_ม.อุบล ดูงานคณะเภสัช มข.   https://goo.gl/photos/mR6ap7S7TnaBgeph8
2015-06-11_ประชุมเตรียมงาน ACCP-2015  https://goo.gl/photos/XYF8oJ9q7odnqVcJ8
2015-06-16_สอบสัมภาษณ์ Admission   https://goo.gl/photos/JAHQPZNgitipWPy59
2015-06-16-19_ประชุมแนะนำเครื่องมือซัพพลายเชนด้านยา อย่างมืออาชีพ SAP   https://goo.gl/photos/z9G1uNHqLi1NbCLa6
2015-06-18_อบรมการพัฒนาบุคลิคภาพ DAY1   https://goo.gl/photos/ekHa2Tv1aCrqcsk9A
2015-06-19_ปฐมนิเทศนักศึกษาอินโดกับฝึกงานต่างประเทศ-JAPAN   https://goo.gl/photos/3wPEeg4LPfyZriY59
2015-06-19_อบรมการพัฒนาบุคลิคภาพ DAY2  https://goo.gl/photos/kZpYohfUKsNmBVHW6
2015-06-21-27_ACCP2015-PHOTO   https://goo.gl/photos/tV3GF6TEuh4SQ7Rj9
2015-06-25_Galadinner-ACCP2015    https://goo.gl/photos/eYLug3M4BMLYgUoh9
2015-06-26_พิธีปิด ClosingACCP2015    https://goo.gl/photos/BykaTUwVVB8eL6t69
2015-06-29_LAB-BIGCLEANINGDAYจิตอาสาพัฒนาคณะ   https://goo.gl/photos/Q6BXgd7XQQysVenGA
2015-06-29_การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์บริหารมข.  https://goo.gl/photos/3RgNqoRrtCwmih547

เดือนกรกฏาคม 2558 / JULY 2015

2015-07-06_SPA ต้อนรับผู้ฝึกอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น  https://goo.gl/photos/wdbQAqm2QBWVeWWw7
2015-07-07_PSKKUเลี้ยงต้อนรับม.เชียงใหม่PSCM  https://goo.gl/photos/nN4fNK7hzr63LRgr7
2015-07-08_คณะเภสัชเชียงใหม่-PSCMUศึกษาดูงานPSKKU  https://goo.gl/photos/esrcVcNajnZFMrPQA
2015-07-08_บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า   https://goo.gl/photos/TT4CyB8uWN5ShDWv5
2015-07-09_สีสันห้องคอมพิวเตอร์ นักศึกษาเข้าใช้งาน   https://goo.gl/photos/f3SK3V5RHmAmXBS89
2015-07-10_ถ่ายทำ Present-Dr-Glen นักศึกษาในห้องแล็บ   https://goo.gl/photos/hn1YFfUJrcKRx7G27
2015-07-10_การบรรยาย จรรยาบรรณสำหรับ อาจารย์ และบุคลากร-หลวงพ่อ   https://goo.gl/photos/a1kKz8c9SEmyqy2f9
2015-07-14_อาจารย์วิเทศน์ นศ.ฝึกงาน ITSU  https://goo.gl/photos/T17hu1Gi5T1v2qGt6
2015-07-15_KMบูรณาการICTเพื่อการใช้งานในออฟิศและบริการสังคม   https://goo.gl/photos/CKE7URmq11a9JUph8
2015-07-15_ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัยสัญจรพบผู้บริหาร   https://goo.gl/photos/hQEUSqL8BNEVGLDp8
2015-07-16_พิธีเปิดการแข่งขันเปตองเภสัชคัพ   https://goo.gl/photos/85KKe5bg66Jppuo27
2015-07-17_วันสถาปนาคณะมนุษย์ฯครบรอบ 38 ปี   https://goo.gl/photos/BW57K1pTsKQ2oRZM7
2015-07-19_กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง ทำสัญญานักศึกษาใหม่   https://goo.gl/photos/bTJSeQfzBmKtBrY66
2015-07-21_เยือนเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว เพื่อสานสัมพันธ์ทั้ง 2 สถาบัน   https://goo.gl/photos/1Y4qfhyoNAGwpYTh6
2015-07-25_Pharmacy-English-Camp2015    https://goo.gl/photos/osg3xn6PVz38K6t49
2015-07-27_Pharmacy Family Sports Day 2015   https://goo.gl/photos/ujvdBg5xow4uz5zk9
2015-07-28-31_RxKKU First Meet Camp 2015    https://goo.gl/photos/1RLTKRzjEUVu98Gw8
2015-07-29_กลุ่ม1-ประชุมจัดทำแผน 2559    https://goo.gl/photos/se61ayQEef4tS72S9

เดือนสิงหาคม 2558 / AUGUST 2015

2015-08-03_Pharm English Camp 2015   https://goo.gl/photos/WNNYbro2QjTrPV3x6
2015-08-03_ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่  2558  https://goo.gl/photos/YDhRUjLv1a4gFtEk7
2015-08-03_ปฐมนิเทศนักศึกษาป.โท-ป.เอก  https://goo.gl/photos/rV195th1KtGzRsxRA
2015-08-04_อบรม ITSU#13KKU-Wifi-S   https://goo.gl/photos/rePm8hCpSZFigxLm9
2015-08-05_University Of Puthisastra Cambodia    https://goo.gl/photos/KAEKpa1iCUvim9Mq5
2015-08-06_แนะแนวมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   https://goo.gl/photos/MywwZVxqRrU7nePn6
2015-08-06_พิธีปิด Pharm English Camp 2015   https://goo.gl/photos/EoSW8dwDQomQpoXj9
2015-08-07_แนะแนวการศึกษาที่หอกาญจนา   https://goo.gl/photos/98rNnQya2SaYVjHU6
2015-08-07_โครงการขออโหสิกรรม รำลึกบุญคุณและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง    https://goo.gl/photos/ysz8q3pLxfEY3erd7
2015-08-10_COPกายบริหารสำหรับชาวออฟฟิศ   https://goo.gl/photos/pEtZUUnFnVhAFHHk9
2015-08-11_ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร2557   https://goo.gl/photos/jXiggdyPG7WFFYCE6
2015-08-14_iPharmViewบรรยากาศเภสัชศาสตร์   https://goo.gl/photos/m1pvEXbHrpFBk3xg9
2015-08-14_ประเมินหลักสูตร วิชาการจัดการเภสัชกรรม   https://goo.gl/photos/Jqmr3fRjRAQpHjix5
2015-08-17_ประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ   https://goo.gl/photos/2DBaUUatqQop4LWv8
2015-08-18_การเตรียมน้ำมันทอดซ้ำมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์สารโพลาร์ในน้ำมัน   https://goo.gl/photos/X51RhvcasbU6UZHj7
2015-08-18_พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ วันวิทยาศาสตร์ มข. 2558  https://goo.gl/photos/wa8e5fbeEx1ym1so7
2015-08-18_รายงานความคืบหน้า COP2558  https://goo.gl/photos/RZQhx3zCuW4zEUdZ6
2015-08-19_ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ2559   https://goo.gl/photos/ZUMedTq2zwD15TCU8
2015-08-20_คณบดีมอบรางวัลนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในระดับโลก   https://goo.gl/photos/AQkVCzTCgEB5Kmzp9
2015-08-20_สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพดีคณะเภสัช Happy Body   https://goo.gl/photos/qEX8qrEaMTrndChKA
2015-08-24_คณบดีมอบช่อดอกไม้ วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์   https://goo.gl/photos/71MJbjAGTi334X699
2015-08-26_การพัฒนาแนวทางการสอนนักศึกษาในยุคใหม่    https://goo.gl/photos/m91cHnUew9D2zQdw6
2015-08-26_นศ.เภสัชฯเข้าร่วมกิจกรรม 100 Da yBefore Paris COP 21   https://goo.gl/photos/zCHR4HUqqNMR63GH8
2015-08-27_คณบดีร่วมยินดีวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี    https://goo.gl/photos/9NJaAoSCM8R74qhx5
2015-08-27_ประชุมกรรมการงานมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการ  https://goo.gl/photos/ie83AcsKTP73Uge78
2015-08-27_อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติภัยและฝึกอพยพหนีภัย2558   https://goo.gl/photos/46qVaB4coNxDQhCXA
2015-08-29-30_โครงการเตรียมความพร้อมด้านบริการผสมยาเคมีบำบัดฯ   https://goo.gl/photos/PCLcbC8t8QZQv2AK6

เดือนกันยายน 2558 / SEPTEMBER 2015

2015-09-01_วันสถาปนาคณะสาธารณสุข มข.   https://goo.gl/photos/aun4eAsSnHt8TLYWA
2015-09-02_iViewPHARMKKU   https://goo.gl/photos/DyZcU1pGFdG2fzga6
2015-09-02_ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   https://goo.gl/photos/dsttMJhtmrwDTAks8
2015-09-03_พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2558   https://goo.gl/photos/VNCvhDoQbbd4zVeu7
2015-09-03_พิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์พิเศษประจำแหล่งฝึก   https://goo.gl/photos/DhTgwYpDeoWLbUfW6
2015-09-07_นักศึกษาจาก Washington USA เข้าพบคณบดี      https://goo.gl/photos/eWake7PG2p6GHiiJ6
2015-09-08_PHARMKKU SHOW AND SHARE2015   https://goo.gl/photos/fMstHhMMQDBk9vEk6
2015-09-11_นักศึกษเภสัชได้รับรางวัล14thIPFS-APPS2015   https://goo.gl/photos/4uMXSFzCvbMU1iyTA
2015-09-16_การถ่ายทอดแผนปฎิบัติราชการ2559   https://goo.gl/photos/WFW1MY8zQ4PMmJmPA
2015-09-16_งานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ2558   https://goo.gl/photos/AwhHR4Smc7obyQ4o8
2015-09-16-17_ปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชา 630620   https://goo.gl/photos/3U9Dn6Ya7eGSBNpw9
2015-09-18_งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ   https://goo.gl/photos/wN7Cun1LbFVipr6E6
2015-09-21_นักศึกษามอบดอกไม้แก่ Printerland ITSU   https://goo.gl/photos/QDE17i2jeTRUTQGb7
2015-09-22_คณะเภสัช Road Show ที่ รร.ร่วมฤดี RIS กทม    https://goo.gl/photos/36SgztLDHvtrsqcu7
2015-09-23_ศึกษาดูงานด้านการต่างประเทศที่ SUIC กทม.      https://goo.gl/photos/3fs22Z1GAJ2EriQB7
2015-09-24_นศ.เภสัช รับทุนการศึกษาที่ องค์การเภสัชกรรม กทม.      https://goo.gl/photos/mAu9Q1QFxdKXDvyf9
2015-09-29_University Muhammadiyah Yogyakaya, Indonesia นักศึกษาอินโดนีเซียพบคณบดี  https://goo.gl/photos/z9wusAdDdmJmBLPg6

เดือนตุลาคม 2558 / OCTOBER 2015

2015-10-01_กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ   https://goo.gl/photos/i4DaDNXAMdLjNjso9
2015-10-03_Closing Ceremony UMY นักศึกษาอินโดนีเซีย   https://goo.gl/photos/5kbD4dXw9AaGrSX16
2015-10-06_การตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA)2557   https://goo.gl/photos/kyy5NkiVXFbkRV7j7
2015-10-08_คณะเภสัช มข.ลงนามความร่วมมือ MOU กับรพ.อุดรธานี    https://goo.gl/photos/bc4Sf6FXKb72e5U99
2015-10-14_สัมมนาพิเศษ Prof Krystyna Skwarlo-Sonta, University of Warsaw POLAND    https://goo.gl/photos/RjhshdMzpKwNxCQ89
2015-10-20_แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสุมนไพรแบบครบวงจร อังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   https://goo.gl/photos/AxuPMkfjH2K4uiSQ7
2015-10-20_หน่วยสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการนำเสนอคณบดี   https://goo.gl/photos/4x2YH2EAqgXKtBax7
2015-10-27_การนำเสนอโครงการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ Simply the Best    https://goo.gl/photos/T5CtwoRspXt5eBm79
2015-10-28_พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น2558 ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย    https://goo.gl/photos/g7WcPzKe9qMnfMwj6
2015-10-28_ต้อนรับนักเรียนสาธิตศึกษาดูงานคณะเภสัชฯ    https://goo.gl/photos/feWky6o1LV4MDxU36
2015-10-29_อบรมลงข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตรSAR)2557ผ่านระบบCHE-QA-Online    https://goo.gl/photos/wqq83bGU7e8YctpaA
2015-10-30_Printciples of Research Ethics โดย ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา ณ ห้อง 3301   https://goo.gl/photos/fGeUVoGAjA8LqLQFA
2015-10-31_รองคณบดีเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศ-by-sirichanya     https://goo.gl/photos/yUc2vvwjZYfUtKgm9

เดือนพฤศจิกายน 2558 / NOVEMBER 2015

2015-11-03_คณบดีและผู้บริหารเลี้ยงต้อนรับ Professorจาก Japan by Sirichanya  ttps://goo.gl/photos/jzLVJLbja4DbsRpA6
2015-11-03_งานประชุม Collaborative Cancer Research and Drug Development  https://goo.gl/photos/dC1EF8kNaeZ5NqnH8
2015-11-04_ประชุมชี้แจงแนวทางแผนปฏิบัติราชการฯ2559   https://goo.gl/photos/eCyhSph6kazu7sth7
2015-11-18_ประเมินการเรียนการสอน2557    https://goo.gl/photos/ZMD9nNWak3ZcoghW9
2015-11-23_คณะเภสัชรับรองอานตุกะและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากลาว-ภาพ-ศิริจรรยา    https://goo.gl/photos/4BkpNbppaFMkYzCVA
2015-11-24_คณะเภสัชร่วมออกบูธในงานบุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล งานลอยกระทง DAY2   https://goo.gl/photos/zzFjtWXzMkDZSAhN7
2015-11-25_คณะเภสัชร่วมออกบูธในงานบุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล งานลอยกระทง DAY3   https://goo.gl/photos/okaesT2R6AsSwQdx6

เดือนธันวาคม 2558 / DECEMBER 2015

2015-12-01_คณะเกษตรศาสตร์ มข. ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์    https://goo.gl/photos/aavVSu7CYcZ7hN218
2015-12-01_พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์    https://goo.gl/photos/y3yB2fN6TLZEPEu99
2015-12-01_หลวงพ่อเจิมสำนักงานใหม่คณะเภสัชศาสตร์    https://goo.gl/photos/zxV5uEoLLVqMaWsy5
2015-12-02_คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภาพโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์    https://goo.gl/photos/GvtxQaegs24Wjhtk9
2015-12-02_พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช  https://goo.gl/photos/sQhzKroQWA7oRQgN7
2015-12-04_คณบดีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากประเทศลาว   https://goo.gl/photos/iSjzFeMvNdD88nUv7
2015-12-12_พิธีมอบใบปฏิฏานตน พระราชทานปริญญาบัตร 2557   https://goo.gl/photos/fPXF1f1pq1KAHqPv8
2015-12-18_คณบดี ผู้บริหาร เลี้ยงส่ง อ.คริสติน่า(โปแลนด์) ที่ราชาวดี   https://goo.gl/photos/QHs7a362vn7i1LXH7
2015-12-18_บุคลากรร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชฯ   https://goo.gl/photos/GS9UoX5oRpXNxsgN9
2015-12-28_รศ.ดร.ไพบลูย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชฯ อวยพรปีใหม่2559   https://goo.gl/photos/9hkawk9tpqNusdWGA
2015-12-29_รายงานผลโครงการ 2559 ไตรมาส 1 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น   https://goo.gl/photos/UJgBQfQe1D1PmL7K6
2015-12-29_กิจกรรมชื่นชมยินดี ประจำปี 2558 (ธีมคาวบอย)  ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น   https://goo.gl/photos/VMpJQNDgRdC23iBF6
.
.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม