ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มข. และนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 24 กพ.-3 มี.ค. 58

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาคณบดี และดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ได้เดินทางพร้อมกับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วย นศ.ป.เอก 2 ราย, นศ. ป.โท 1 ราย และ นศ....

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาคณบดี และดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์

ได้เดินทางพร้อมกับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วย นศ.ป.เอก 2 ราย, นศ. ป.โท 1 ราย และ นศ. ป.ตรี 6 ราย และและดร.เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่นตามโครงการ Sakura Program: Japan-Asia Youth Exchange Program in Sciences ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2558 ณ Institute of Natural Medicine, University of Toyama ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านสูตรตำรับยาแผนโบราณของญี่ปุ่น ที่เรียกว่า Kampo medicine

โครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Kinzo Matsumoto Institute of Natural Medicine, University of Toyama ที่ได้เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนและเป็นผู้ดำเนินการหลัก สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้งานวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มข. และ University of Toyama ซึ่งได้มีความร่วมมือทางวิชาการมายาวนานกว่า 20 ปี

สำหรับกิจกรรมในโครงการ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ถึงศาสตร์การวิจัยของแต่ละสาขา เช่น Pharmacognosy, Pharmacology, Kampo diagnostic เป็นต้น โดยเป็นการเรียนรู้โดยตรงในห้องปฏิบัติการและทดลอง นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ยังเสริมกิจกรรมในด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเชื้อชาติอีกด้วย ระหว่างโครงการ นศ.ได้เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัย และได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณต่อการจัดโครงการดังกล่าว

ในวันสุดท้าย คือวันที่ 2 มีนาคม 2558 ทาง University of Toyama ได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจาก มข. ในงานดังกล่าวนศ.จากคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีโชว์การแสดงรำเซิ้งกระติ๊บ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอีสาน และได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ประมาณ 80 คน

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2555
หน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ คณะเภสัชฯ มข. ออกบูธงาน Innovation 16-18 ส.ค. 2555
นักศึกษาเภสัชฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศผู้นำเชียร์สร้างสรรค์ และแสตนด์เชียร์สร้างสรรค์ การประกวดเชียร์ ม...
คณบดีคณะเภสัชศาสศตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม