คณะเภสัชฯ มข. ลงนาม MOU กับ บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด

คณะเภสัชฯ มข. ลงนาม MOU กับ บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด รศ.ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วย ศ.ภญ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาคณบดี ผศ.ภญ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ ด้านการวิจัย และพัฒนาแหล่งฝึกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยมี...

คณะเภสัชฯ มข. ลงนาม MOU กับ บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด

รศ.ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วย ศ.ภญ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาคณบดี ผศ.ภญ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ ด้านการวิจัย และพัฒนาแหล่งฝึกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยมี ภก.สุวิทย์   งามภูพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ภก.ศุภชัย  สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  และภญ.ทัดดาว  ชูโชติ ผู้จัดการศูนย์วิจัย  BLC  บริษัท  บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดเป็นตัวแทนเข้าร่วมลงนาม    พร้อมด้วยผู้บริหารและบคุลากร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ตำบล น้ำพุ  อำเภอ เมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
ภาพ/ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรม KM เพื่อกระตุ้นการทำวิจัยสถาบัน
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบทักษะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2557 (OSPE) สภาเภสัชกร...
นศภ. มข. ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว. ชายสรรพศิลปเครือวัลย์ ชุมแสง
การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานา...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น