ขอแสดงความยินดีกับ “นางอัญชลี หนักแน่น” ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ “นางอัญชลี หนักแน่น” นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ โอกาสได้รับการยกย่องเชิดชู  ให้ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557” โดยเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ในการศึกษาดูงานตรวจวิเคราะห์ระดับยาผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ " การขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน&q...(ข่าวประชาสัมพันธ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ “นางอัญชลี หนักแน่น”
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์
โอกาสได้รับการยกย่องเชิดชู  ให้ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557”


โดยเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ฝ่ายวิจัยฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยสู่สากล ครั้งที่ 2: "การเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน สะสางผลงานที่ม...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2 ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเภสัช ต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
นศภ. นำเสนอผลงานวิชาโครงการพิเศษทางด้านเภสัชศาสตร์ (Special Project)

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม