คณบดีพร้อมผู้บริหารต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UMP ประเทศอินโดนีเชีย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วย  ดร. อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Susanti อาจารย์จาก FACULTY OF PHARMACY, UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (FA-UMP) ประเทศอินโดนีเชีย พร้อมด้วยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน...

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วย  ดร. อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Susanti อาจารย์จาก FACULTY OF PHARMACY, UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (FA-UMP) ประเทศอินโดนีเชีย พร้อมด้วยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน โอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2558

 

 

 

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
ภาพ/ ธนันชนัย อุ่นสิม

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2555
เภสัชฯ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลในการเข้าแลกเปลี่ยนด้านระบบประกันคุณภาพ ระดับสาขา
คณะเภสัชฯ มข.จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2556 (20 กันยายน 2556)
ด่วน ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเปลี่ยน ณ Toyama

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น