ผู้บริหารคณะเภสัชฯ รุกสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในแถบยุโรป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการในแถบยุโรปและเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรบุคคลกับมหาวิทยาลัยในประเทศโปรตุเกสและประเทศอิตาลี ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  ได้ร่วมเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ (University of Porto) สาธารณรัฐโปรตุเกสและมหาวิทยาลัยเบรสเซีย (University of...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการในแถบยุโรปและเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรบุคคลกับมหาวิทยาลัยในประเทศโปรตุเกสและประเทศอิตาลี

,มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  ได้ร่วมเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยปอร์โต้ (University of Porto) สาธารณรัฐโปรตุเกสและมหาวิทยาลัยเบรสเซีย (University of Brescia) สาธารณรัฐอิตาลี อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมประชุม และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสามสถาบัน  ในระหว่างวันที่ 19 – 24 เมษายน พ.ศ. 2558

,ในการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้ ได้เข้าพบทางผู้บริหาร Professor Sebastião Feyo de Azevedo อธิการบดี มหาวิทยาลัยปอร์โต้ (University of Porto) สาธารณรัฐโปรตุเกส และ Professor Maria de Fátima Marinho รองอธิการบดีฝ่าย External relations and culture ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อันจะเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยปอร์โต้ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 293 จาก QS World University Ranking 2014/2015  ถือเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของสาธารณรัฐโปรตุเกส อีกทั้งได้เข้าชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งพบปะคณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เดินทางไปทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยปอร์โต้ (University of Porto)

,หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยัง University of Brescia (Università degli Studi di Brescia) สาธารณรัฐอิตาลี เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1982 โดยมีสามโรงเรียนแพทย์และศัลยกรรมวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชั้นสูงและมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ทางคณะได้รับการต้อนรับจาก Prof.Maurizio Memo, PhD  ผู้บริหารมหาวิทยาลัเบรสเซีย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์  รวมถึงได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่ไปศึกษาที่ University of Brescia สาธารณรัฐอิตาลี พร้อมทั้งได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อันจะเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับคณะ ระหว่างสถาบัน

,ประวัติความเป็นมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยปอร์โต้ (University of Porto) สาธารณรัฐโปรตุเกส และมหาวิทยาลัยเบรสเซีย (University of Brescia) สาธารณรัฐอิตาลี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของระหว่างสถาบันมายาวนาน โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก การวิจัย ตลอดจนการจัดฝึกอบรมในสาขาวิชา  เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศแถบยุโรปและประเทศไทยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ข่าว/ ธีรเดช อิ่มอ้วน

เรียบเรียง เผยแพร่/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น