แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ใหม่คณะเภสัชฯ มข. ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:การประชุมวิชาการ Nutrition Support in Pharmacy Service(ทุนแลกเปลี่ยนที่อินโดฯ 10 วัน) ด่วน!! รับสมัคร นศภ.เข้าร่วมโครงการ Summer School ที่ประเทศอินโดนีเช...NEW!ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ...

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบนักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับทุ...
คณะเภสัชศาสตร์ มข.ลงนามความร่วมมือ MOU กับรพ.อุดรธานี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์
ด่วน!! เภสัช มข. สนับสนุน นศ.เภสัชฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ NATPRO6 สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิก...
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น