Warmest Welcome Prof.Anton Bahtair and Prof.Effirona Anwa, University of Indonesia

Warmest Welcome Prof.Anton Bahtair and Prof.Effirona Anwa, University of Indonesia, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, May 18, 2015   ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ขอเชิญร่วม “ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก +...

Warmest Welcome Prof.Anton Bahtair and Prof.Effirona Anwa, University of Indonesia, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, May 18, 2015

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ ต้อนรับอาจารย์ใหม่ชาวต่างชาติ
HOT!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ด่วน!! ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศฯ ปี 2558 เพิ่...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม