รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ช่วยงานในห้องปฏิบัติการช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วย ฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ช่วยงานในห้องปฏิบัติการช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งการรับออกเป็น ดังนี้ . 1. ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี  จำนวน 3-6 คน 2. ห้องปฏิบัติการด้าน วิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 คน 3. ห้องปฏิบัติการด้าน Pharmacol – Biochem จำนวน 1 คน 4....
ด้วย ฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ช่วยงานในห้องปฏิบัติการช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โดยแบ่งการรับออกเป็น ดังนี้
.
1. ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี  จำนวน 3-6 คน
2. ห้องปฏิบัติการด้าน วิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 คน
3. ห้องปฏิบัติการด้าน Pharmacol – Biochem จำนวน 1 คน
4. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม  จำนวน 6 คน
5. ห้องปฏิบัติการด้าน HPLC  จำนวน 2 คน
6. ห้องปฏิบัติการด้าน Computer modeling of melatonin derivatives จำนวน 1 คน
7. ค้นคว้า เขียนงานด้านวิชาการ หรือ เก็บข้อมูลวิจัย  จำนวน 4-5 คน
8. การจัดระเบียบห้อง Lab, การสกัดสาร และเอกสารวิจัย จำนวน 1-2 คน
9. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คน
.
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่  พี่วาสนา ปทุมธนทรัพย์  e-mail : pvasana@kku.ac.th  กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อทางเว็บคณะฯและเฟสบุ๊คคณะฯ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ทั้งนี้ ระยะเวลาการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุน "มูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯ" นักศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ระดับชั...
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษอังกฤษและฝึกประสบการณ์ใช้ภาษา...
ตารางเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม