ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Keio University

ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก   Keio University

 

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ เภสัชกร และบุคลากร  ได้ให้การต้ อนรับนักศึกษาแลกเลี่ยนระดับปริญญาตรี  Ms. Tomoe Kojima  และ  Mr. Hideyuki Hibino  จาก  FacuKeio University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสเดินทางไปมาฝึกปฏิบัติสวิชาชีพเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น ระหว่าง1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 .

 

 

 

 

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ มข. ร่วมทำบุญสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และถวายผ้าป่า
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคป...
คณะเภสัชฯ จัดประชุมวิชาการ “กฎหมายอาหารและการขึ้นทะเบียนอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย”
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมน้อมจิตถวายความอาลัยเพื่อส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น