(ข่าวกิจกรรม)คณบดีให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Washington School of Pharmacy, USA

วันที่ 7 กันยายน 2558  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Paul Kennan Ma และ Mr.Arya Mehraban Mehr นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก  University of Washington, School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา  โอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมทางด้าน Clinical Oncology ซึ่งมี  ผศ.ดร.สุภัสร์...

วันที่ 7 กันยายน 2558  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Paul Kennan Ma และ Mr.Arya Mehraban Mehr นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก  University of Washington, School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา  โอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมทางด้าน Clinical Oncology ซึ่งมี  ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  เป็นอาจารย์ฝึกงาน  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 3 ตุลาคม 2558

 

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ภาพ/ ศิริวรรณ หลักโคตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ นำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมบริษัทไบโอแลป จำกัด ณ จังหวั...
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีเภสัช มข.คนใหม่ กับวิสัยทัศน์การบริหารคณะเภสัชศาสตร์
เภสัชฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ “โอกาสและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จ”
ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น