(ข่าวกิจกรรม)คณบดีพร้อมผู้บริหารให้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเชีย UMY

  วันที่ 29 กันยายน 2558 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์  Thesa Ghozali และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบปริญญาตรี จำนวน 20 คน จาก School of Pharmacy, University Muhammadiyah...

 

วันที่ 29 กันยายน 2558 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์  Thesa Ghozali และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบปริญญาตรี จำนวน 20 คน จาก School of Pharmacy, University Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย โอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2558

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบไปด้วย การแนะนำคณะเภสัชศาสตร์  แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทั้งการเข้าเรียนในวิชา TDM, Medicinal Chemistry I,  Medicinal Chemistry II,  Acute Care I, Acute Care II, Pharmaceutical Technology(Industrial Pharmacy in THAILAND)  รวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติ ณ หน่วยบริการสุขภาพแบบองค์รวม(Holistic Health Care Unit) และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy)  และกิจกรรม International Night    นอกจากนี้อาจารย์  Thesa Ghozali ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “Pharmacy Education in Indonesia”

 

ข่าว/ ภาพ: นางสาวศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ 25 มิถุนายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2557 + ผังสนามสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 2
(ข่าวกิจกรรม) คณะเภสัชฯ มข. จัดประชุม 3rd Melatonin Research Forum Therapeutic use of Melatonin: fr...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น