ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่า ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี สาขาเภสัชกรรมเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัย ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่า ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า และการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี - Research Abstracts . คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์รูปแบบ PDF   ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ผลไม้เมืองร้อน สับปะรด กล้วย ส้ม ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเมลาโทนิน และสารต้านอนุมูลอิสระ : ผศ.ดร.สุภัสร์...การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูรระดับซัลฟาเมทอกซีเมลาโทนินในปัสสาวะหลังรับประทานผลไม้ไทย...

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี
สาขาเภสัชกรรมเคมี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย

ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่า ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า และการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี

-

Research Abstracts

.

คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์รูปแบบ PDF

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ผลไม้เมืองร้อน สับปะรด กล้วย ส้ม ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเมลาโทนิน และสารต้านอนุมูลอิสระ : ผศ.ดร.สุภัสร์...
การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา โดย รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร
ระดับซัลฟาเมทอกซีเมลาโทนินในปัสสาวะหลังรับประทานผลไม้ไทย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
น้ำมันทอดอาหารใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัย : ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม