ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2558

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก                   . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:รายวิชาที่เปิดเทอม 2/54 วทม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)แผนปฎิบัติราชการ ประจำปี 2556 และแบบฟอร์มโครงการรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ ตำแหน่ง...

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


รายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม