ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2558

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก                   . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์รับสมัครทุนนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น 2556ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ภาคปลาย 2557ประชาสัมพันธ์ ทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการประเมินการเรียนการสอน ...Comments : แสดงความคิดเห็น...

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


รายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม