ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3412  3414 2327 รายละเอียดกำหนดการนำเสนอ คลิ๊ก               . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:กำหนดการนำเสนอ ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์...

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3412  3414 2327

รายละเอียดกำหนดการนำเสนอ คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม