ภาพกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ 2016/2559 PDS : Pharm Photo Delivery Service

รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ประจำปี 2016/2559  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรมเพื่อรับชมภาพ  หรือที่ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2016/2559   #pharmphoto #pharmkku #pds #photodeliveryservice *ดูภาพย้อนหลังได้ที่   http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?cat=205 เดือนมกราคม 2559 JANUARY 2016...

รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ประจำปี 2016/2559  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรมเพื่อรับชมภาพ  หรือที่


ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2016/2559   #pharmphoto #pharmkku #pds #photodeliveryservice

*ดูภาพย้อนหลังได้ที่   http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?cat=205

เดือนมกราคม 2559 JANUARY 2016

2016-01-04_บุคลากรสวัสดีปีใหม่คณบดี หน้าสำนักงานอาคาร 2    https://goo.gl/photos/7Kb3Vqcv3R3YbNwg7
2016-01-06_แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ Strong and Healthy ห้อง 3401     https://goo.gl/photos/RX2uyGYRqbw2igzu8
2016-01-07_คณบดีเภสัชฯพร้อมบุคลากร สวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น    https://goo.gl/photos/1n4xjrzgd2ah2SBp7
2016-01-07_คณบดีพร้อมบุคลากรสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มข.   https://goo.gl/photos/tsueRqVF1zEqxrxD7
2016-01-08_เภสัชฯ มข. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว   https://goo.gl/photos/h6E1eqxw4BKNY2BWA
2016-01-09_คณบดี และอาจารย์เภสัช ร่วมสังเกตการณ์โครงการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์   https://goo.gl/photos/2E9hRFd8QZQCtejs5
2016-01-09-10_โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ GLP-Lab Safety and Waste Management  คณะเภสัชศาสตร์  https://goo.gl/photos/nKwx1BTbL8hXu9jE8
2016-01-11_การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้ง 2/2559 เรื่อง “Advanced Pharmacotherapeutics II” รร.พลูแมนขอนแก่น  https://goo.gl/photos/nSpUcrt6xKvKF6L2A
2016-01-14-15_ITSU ทดสอบระบบ Video Conference   https://goo.gl/photos/Nrgok9NhTevB1sWZ9
2016-01-15_การจัดทำรายงานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องสุมนต์  https://goo.gl/photos/A9TJB1Apfho9RHuH7
2016-01-20_Special Guest Speaker การศึกษาต่อและความมือทางวิชาการในมหาวิทยาลัยแถบทวีปยุโรป  https://goo.gl/photos/fGveNKurHzvYkqgd6
2016-01-20_โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์  https://goo.gl/photos/SmNiMQu62n8j9RY67
2016-01-20_คณบดีต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์ฯ  https://goo.gl/photos/vY4EGpaYdSMkijJx8
2016-01-20_งานเลี้ยงต้อนรับ Welcome to the NATPRO6 https://goo.gl/photos/KCojFnh3p1S8Ggrk8
2016-01-21_งานประชุม NATPRO6-DAY1  https://goo.gl/photos/93st1jSGJDzFnZvx5
2016-01-22_คณบดีมอบของที่ระลึกอาจารย์ญี่ปุ่น ณ ร้านหน้าไม้และสไมล์    https://goo.gl/photos/b8ceHfZWyDK8p6yPA
2016-01-22_งานประชุม NATPRO6-DAY2  https://goo.gl/photos/4niLFqFCBmwdo1cR8
2016-01-23_Pharmacy Internship Annual Report 2015 Present ฝึกงานต่างประเทศ พลูแมน  https://goo.gl/photos/hdwgsb7fZYVH5v6L7
2016-01-23_งานประชุมNATPRO6-DAY3  https://goo.gl/photos/xh2nJCArzusMYyC88
2016-01-23_NATPRO6 Keynots Speakers and Invited Speakers :   https://goo.gl/photos/peq2ZtAn9esFtuv66
2016-01-25_คืนสู่เหย้าเรารัก มข. – Foto-ฐาปนีย์   https://goo.gl/photos/Yza3QyHh58iDzfgL9
2016-01-28_การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน” ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยากรโดย นางกิตติมา จันทรสม Foto-ฐาปนีย์  https://goo.gl/photos/TVa9CZkVuS4xThas8
2016-01-29_คณบดีมอบกระเช้าของขวัญแก่ ITSU  https://goo.gl/photos/MyisB8AByzzcX7Ea6
2016-01-29_ประชุมกรรมการคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องสุมนต์   https://goo.gl/photos/nuf8X6dArXmG1Lr36
.

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 FEBRUARY 2016

2016-02-02_คณบดีมอบการ์ดวันเกิดพี่ตู่ น้าเหวียน photo ฐาปนีย์   https://goo.gl/photos/FM9EhSBA9ucjQBHT7
2016-02-03_งานอบรม Edpex ณ ห้องสุมนต์ photo ศิริจรรยา  https://goo.gl/photos/KcBUj7QTwWJr5yFy5
2016-02-03_อภิปรายประสบการณ์คุณลักษณะที่เหมาะกับสายงาน by แสงอรุณ   https://goo.gl/photos/QVbesHgqmMh79o1h9
2016-02-04_กิจกรรมประชุมคณะทำงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการด้านยาในโรงพยาบาล   https://goo.gl/photos/YNxg4KUW9SiHLcRf7
2016-02-07_Clinical Pharmacy Mockup 2016 by Suthan  https://goo.gl/photos/dsQRbebjqLZh4aYo8
2016-02-09_Warmest welcome Assoc.Prof.Tatsuya NIIMI from Saga University, Japan  ต้อนรับอาคันตุกะจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น Japan    https://goo.gl/photos/xySuMryYiNEVLSm38
2016-02-09_สอบสัมภาษณ์ รับตรงเข้าศึกษาเภสัช มข ปีการศึกษา 2559   https://goo.gl/photos/rn9auygnnhBhXps8A
2016-02-11_คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์   https://goo.gl/photos/Avy9r33Un8yiQqZj9
2016-02-16_KM Pharmacy Student Zone ณ 3202   https://goo.gl/photos/wix1K3mKBqfuX2yo9
2016-02-16_KM เรียนรู้ด้านสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพกับการออกกำลังกาย-กัณฐาภรณ์   https://goo.gl/photos/NYXBKqoZRYWcqpNz5
2016-02-17_ถ่ายภาพเพื่อทำการ์ตูน SPA คณะเภสัชศาสตร์ จัดทำคู่มือผูใช้บริการ  https://goo.gl/photos/dHBFCv1NLuEaHcZw7
2016-02-17_สรุปงานประชุม NATPRO6 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น  https://goo.gl/photos/zHgqAgadCy81sx5s5
2016-02-19_กิจกรรมปลูกต้นกล้าวิชาชีพเภสัชกรรมและต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก https://goo.gl/photos/Vwq76ppV9wgj4rS2A
2016-02-23_Warmest Shosuke Kawanishi Ph.D. Suzuka University of Medical Science JAPAN เพื่อหารือความร่วมมือ(MOU)  https://goo.gl/photos/Q4ntkjJrQUUSQVLz7
2016-02-24_การบริหารการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้องประชุมอาคาร 1  https://goo.gl/photos/2aBut8HhcwhHTZxUA
2016-02-25_Title Collaborative Cancer Translational Research and Herbal Drug Development  https://goo.gl/photos/yKoYKbpE1FPLpYQ17
2016-02-29_ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ มข. 2559   https://drive.google.com/folderview?id=0BxemSmGpM4TndUhPamFoYXBEUkE&usp=sharing
2016-02-29_บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชื่นชมยินดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น – กัณฐาภรณ์   https://goo.gl/photos/CyNFyY7JT4VgH1Mp7
.

เดือนมีนาคม 2559 MARCH 2016

2016-03-08_CDRHHP เยี่ยมชม Clinical Research Unit อุดร  https://goo.gl/photos/t6ZuEd2hiP3MgkUx5
2016-03-09_เภสัช-สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ  ณ ห้องสุมนต์  https://goo.gl/photos/ic9Fj6CMxi6QR5aF9
2016-03-09_เภสัชฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน UP จาก CAMBUDIA กัมพูชา 3402  https://goo.gl/photos/b3FncoB2RUJWawRa6
2016-03-09_การเสวนา พระราชบัญญัติยาใหม่ จะอยู่หรือจะไป ห้องประชุม อาคาร 1  https://goo.gl/photos/BxSBT13a8Xdzmg9o7
2016-03-10_สอบสัมภาษณ์ ห้อง 3302 รอบ 2   https://goo.gl/photos/A8PNDpx6EjsRgiJq8
2016-03-11_ถ่ายภาพนักศึกษา CAMBUDIA STUDENT  https://goo.gl/photos/veWyBbvTbh873VuH7
2016-03-17_กิจกรรมตลาดงาน ที่ห้องประชุม อาคาร 1   https://goo.gl/photos/kxFQc36mu6rVWENg6
2016-03-19_พิธีมอบเสื้อกาวน์ Gown Ceremony Rx31  https://goo.gl/photos/yKEMe1jJc22NEE93A
2016-03-23_กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม International Night 2016  https://goo.gl/photos/CUu3Z1vABe7HuD1T6
2016-03-23_นศ.แลกเปลี่ยน UP กัมพูชา นำเสนอที่ห้องสุมนต์     https://goo.gl/photos/o2S8jTkDnLCB395j9
2016-03-23_บรรยายพิเศษ ดร.พิศาล ณ ห้องประชุม อาคาร 1  https://goo.gl/photos/p1XF4AdJ3HkVcbVM8
2016-03-23_อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ร่วมรับเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์ มข. ภาพ : มข.   https://goo.gl/photos/KuGBY7sGjKd62u1HA
2016-03-24_ศิษย์เก่ารุ่น 28 มอบเงินบริจาคแก่คณะเภสัชศาสตร์  https://goo.gl/photos/njEFHNPwuXkrNCKV9
2016-03-26_กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  https://goo.gl/photos/VqLZNNeUQZ5e5X5C8
2016-03-31_HAPPY BODY REPORT ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย  https://goo.gl/photos/1trP1Rt7FQmssw2w7
.

เดือนเมษายน 2559 APRIL 2016

2016-04-01_คณะเภสัชฯ มข. ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แก่มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า  ณ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  https://goo.gl/photos/VWuFxSsmY8Hjr5gv7
2016-04-02_การทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ 2559  https://goo.gl/photos/JNXvgNK4EdYJWCiU9
2016-04-04_บรรยายธรรมะ จรรยาบรรณกับการทำงาน โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต   https://goo.gl/photos/Zwbgy2ugafjkKYdp7
2016-04-05_บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด อ.สุมนต์ สกลไชย  https://goo.gl/photos/1DuD1wyEwxKGx85N7
2016-04-05_คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น  https://goo.gl/photos/fVxFRa6SjDwHFdir5
2016-04-07_กิจกรรมการนำเสนอและประกวดโปสเตอร์ 632499 634499  https://goo.gl/photos/rTVzc4C9eDHJF8k96
2016-04-07_ประชุมกรรมการเว็บไซต์ นำเสนอเว็บใหม่   https://goo.gl/photos/7QZ7ifG4idKuxPU78
2016-04-08_กิจกรรมทำบุญถวายผ้าป่า ปีใหม่ไทย  https://goo.gl/photos/N8Up64k6UCWHvxLZ8
2016-04-08_กิจกรรมสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.  https://goo.gl/photos/6U4wiiF7wECWY8VU8
2016-04-11_คณบดีและบุคลากรรดน้ำดำหัว อ.สมุนต์  https://goo.gl/photos/woq3C89eSsnMANHZA
2016-04-12_HAPPY วันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์   https://goo.gl/photos/3pZLCPtufSyXGeyA7
2016-04-18_05-31_QA ประเมินการเรียน การสอนอาจารย์   https://goo.gl/photos/GvGMH9ckY2BPXU618
2016-04-20_ITSU #1/2559 อบรมโปรแกรม KASPERSKY https://goo.gl/photos/jhpAXYygPhcMHeTP7
2016-04-23_งาน Look Smart Work Smark ณ ห้องประชุมอาคาร 1   https://goo.gl/photos/hMt28cZTm2ybr2NU8
2016-04-25_การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้มารยาทการแต่งกาย   https://goo.gl/photos/ZrNGEbAcCquf97Aa7
2016-04-25_กิจกรรม Look Smart Work Smart  https://goo.gl/photos/Dm8DuDLbYBruXaQb7
2016-04-26_อบรม ITSU #2/2559 การติดตั้ง Windows Office   https://goo.gl/photos/ZzXMFNMSgT6ifmqL8
2016-04-28_แนะแนวนักเรียน ที่มาเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มข. ภาพ- Breeze    https://goo.gl/photos/J5T1sxwvPKqd9FJo7
.

เดือนพฤษภาคม 2559 MAY 2016

2016-05-03_บูรณาการสำรวจความพร้อมอาคารสถานที่คณะเภสัชศาสตร์   https://goo.gl/photos/u5Q2irK7RxxVT22v9
2016-05-04_กิจกรรมมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาปลาย2558 https://goo.gl/photos/TqZFPHdrRZJcg59W9
2016-05-13_คณบดีมอบช่องดอกไม้ วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี    https://goo.gl/photos/rg6o87hHnqaDetZC9
2016-05-19_เภสัชฯ มข. ต้อนรับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   https://goo.gl/photos/pZsRidugGM5ykrFd8
2016-05-24_นักศึกษาทุน JASSO Program JAPAN    https://goo.gl/photos/zgrQMqzWsY8HvCa8A
2016-05-25_พิธีลงนามความร่วมมือ MOU คณะเภสัช-รพ มะเร็งอุดร ณ ห้องสุมนต์    https://goo.gl/photos/BYsd4Q6UvnXif27a8
2016-05-26_อบรม ITSU-3 Google Drive และ Google Photo    https://goo.gl/photos/iEXbtMDEqcNWysHW7
2016-05-30_การประชุมเชิงปฏิบัติการการ ให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน   https://goo.gl/photos/GWyW1orPck2VvC658
2016-05-31_US-THAI Pharmacy Consortium Conference 2016 Day1   https://goo.gl/photos/sMANLGqqeF7ZzEad8
.

เดือนมิถุนายน 2559 : June 2016

2016-06-01_US-THAI PHARMACY EDUCATION CONSORTIUM :    https://goo.gl/photos/EYi6wko6dsroBkRA9
2016-06-02_US-THAI PHARMACY EDUCATION CONSORTIUM :   https://goo.gl/photos/AR6KWsvei6oXQPsK9
2016-06-02_US-THAI PHARMACY EDUCATION CONSORTIUM :  Welcome Dinner   https://goo.gl/photos/2EcfqDQKkmzZw8zi8
2016-06-03_US-THAI PHARMACY EDUCATION CONSORTIUM : Closing Ceremony    https://goo.gl/photos/yzDELDswf3ERfLJk6
2016-06-01_งานประชุม จริยธรรม ห้อง 2316   https://goo.gl/photos/gpnpg7uJMn6mdE2RA
2016-06-09-11_สัมนา บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ PATTAYA 2556    https://goo.gl/photos/RyW88Ae7Yh9H19bS6
2016-06-14_คณะเภสัชศาสตร์ มข. สอบสัมภาษณ์ Admission   https://goo.gl/photos/6EA6WqcmmRy1NghQ9
2016-06-17_Big Cleaning Day เพื่อพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัช มข   https://goo.gl/photos/Qz9wPpMmW3NmcKVv6
2016-06-17_คณบดีเภสัช แสดงความยินดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์   https://goo.gl/photos/juFmEYjdTWqU53QK9
2016-06-17_คณะเภสัชแสดงความยินดี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข    https://goo.gl/photos/eMi2Dqtpfay7h8H46
2016-06-18_ห้องกำลังกาย PSKKU FITNESS ROOM  https://goo.gl/photos/wE89HqLCzKhDp7Nr7
2016-06-20_สัมมนารายวิชาเปิดใหม่ Elective Subject by Prof.Motoko Kanke   https://goo.gl/photos/VYGU24nuffxx9g9z5
2016-06-21_KM รศ ดร เดชพล ปรีชากุล ห้อง 2316   https://goo.gl/photos/zmSVQF8ubyKTU54p9
2016-06-21_พิธีเปิดประชุมวิชาการ เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง   https://goo.gl/photos/vSgYb2MUdQdjcP8W8
2016-06-25-26_โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกลุ่มงานเภสัชกรรม    https://goo.gl/photos/hHHpZZaFjhri5ECi9
2016-06-30_คณะเภสัชศาสตร์ มข. ลงนาม MOU ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น   https://goo.gl/photos/Kin8anLktwDtV7eo8
2016-06-30_คณะเภสัชฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเภสัช ม.อุบลฯ   https://goo.gl/photos/DnWYaNmvrYFfH8zh6
2016-06-30_งานเลี้ยงอำลา ด้วยรักและผูกพัน อ เดชพล ปรีชากุล ณ SF Biz  https://goo.gl/photos/zpDE8e74WnoLQbfF8
.

เดือนกรกฏาคม 2559 : JULY 2016

2016-07-01_คณะเภสัชฯ อุบล ศึกษาดูงานสาขาเภสัชกรรมคลินิก มข.   https://goo.gl/photos/VdDePuJJ55AWkHYYA
2016-07-04-08_คณบดี เจรจาความร่วมมือ MOU และเยี่ยมชมแหล่งฝึกงานนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
2016-07-05_ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ – Kanthaporn  https://goo.gl/photos/C8NtUYwTzXH295MR8
2016-07-07_คณะเภสัช ร่วมบวงสรวงวันศรีนครินทร์  - Kanthaporn   https://goo.gl/photos/N4ugmpciUjanQ9NZA
2016-07-09_กิจกรรมอบรมคุณธรรม นักศึกษาปี 1 – ภราดร   https://goo.gl/photos/GKwt5jzYUmEkzjns6
2016-07-11_ประชุมพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษาแหล่งฝึก  - Kanthaporn   https://goo.gl/photos/yAsqkk5qvvz7eyfB8
2016-07-14_คณบดี ผู้บริหารแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มข   https://goo.gl/photos/SUQivcoMJaPKqLEK7
2016-07-14_คณบดีมอบการ์ดวันคล้ายวันเกิด แก่บุคลากร   https://goo.gl/photos/3wPZDjxeQ6wMwrK18
2016-07-15_COP PRNETWORK ณ ห้อง 3202   https://goo.gl/photos/JdnHRdUJnQHD3J8C6
2016-07-15_งานประชุมเชิงวิชาการ กฏหมายอาหาร และการขึ้นทะเบียนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย   https://goo.gl/photos/Q66J1XuaWts4fzWt6
2016-07-21_KM ปฐมฤกษ์พิพิธภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข ณ ห้องสุมนต์  https://goo.gl/photos/bn4DE5tPnkGd6suq7
2016-07-21_คณบดี ผู้บริหารแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ มข   https://goo.gl/photos/P17mi9d9xUF3iDBQ8
2016-07-21_ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน   https://goo.gl/photos/35QWPDC95pPjjoi56
2016-07-25_ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม 21-2559   https://goo.gl/photos/RfAjd5uFHNqwVzMB7
2016-07-25_พิธีลงนาม MOU มข-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย   https://goo.gl/photos/jFcBg3zwLUsjyvJ19
2016-07-25-27_ประชุมเชิงปฏิบัติการการ เภสัชศาสตร์ศึกษา-งานบริบาลเภสัชกรรม   https://goo.gl/photos/EHzsaXrE48SY2S1EA
2016-07-27_ITSU ส่งมอบ Computer All in one 13 เครื่องให้ห้องสมุด https://goo.gl/photos/r1pQHu4xaJVrhWaZ6
2016-07-27_ห้อง Video Conference Room 3202  https://goo.gl/photos/FV6mWzpx9T7uDzFr5
2016-07-29_รายงานความคืบหน้า CoPs2016   https://goo.gl/photos/5xrKfaQ9HjtmjRxHA
2016-07-31_วันนัดพบผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 1   https://goo.gl/photos/3Nu1nbQjbqRaWRuU6
.

เดือนสิงหาคม 2559 :  AUGUST 2016

2016-08-01_การประชุมกลุ่มงานการพัฒนา ณ รร.ราชาวดี    https://goo.gl/photos/WiqMDSUqmCH7ZsR89
2016-08-01_สัมนาสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ มข. ณ ห้องสุพรรณิการ์ รร ไอโฮเต็ล     https://goo.gl/photos/MZxn8ooR8f2Vy7sc6
2016-08-01-02_ประชุมการควบคุมคุณภาพและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร    https://goo.gl/photos/FgnfpWxC76t9TVNe9
2016-08-02_งานปฐมนิเทศ บัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. ห้อง 2323   https://goo.gl/photos/JimU1NWv8aHDA5M16
2016-08-03_พิธีเปิดห้อง PHARMACYKKU FITNEST GRAND OPENING   https://goo.gl/photos/3HHWn3ZN2va4hQcQ8
2016-08-03-04_อบรม แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx   https://goo.gl/photos/VitXWW7rfJirBAoFA
2016-08-04_ถ่ายภาพวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2559   https://goo.gl/photos/fLL3W6SjhbVMD9Rz9
2016-08-05_งานมุทิตาจิต รศ.สุพัตราและอ.กิตติ ณ อุดร   https://goo.gl/photos/HcMGYj6zPMVxQXVJ6
2016-08-05-06_ประชุมวิชาการพัฒนางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ณ อุดร    https://goo.gl/photos/iqWMcD9EAJZS9fye9
2016-08-09_ร้านยาร่วมงานนิทรรศการต้านการใช้ยาชุด   https://goo.gl/photos/xDZaeF6VxG6STzz19
2016-08-10_สัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศอียิปต์ MINA    https://goo.gl/photos/JcURT2Nb5MznAn6cA
2016-08-11_คณบดีเภสัชฯ และบุคลากรร่วมงานวันแม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    https://goo.gl/photos/yoVNakGK4XyT23269
2016-08-13-14_กิจกรรมเตรียมความพร้อม นศ-เคมีบำบัด   https://goo.gl/photos/WWnsx6yYnndsSff49
2016-08-14_คณะเภสัชฯ รับรอง Professor Kan จาก ม.ชิสุโอกะ จากญี่ปุ่น   https://goo.gl/photos/Tb62ZDHhMUzoUQvi9
2016-08-15_การบรรยายโดย Prof Kan จากญี่ปุ่น ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย   https://goo.gl/photos/XShUirpqcAfJgEaP7
2016-08-15_นักศึกษาประเทศ สปป.ลาว Loas เยี่ยมชมร้านยาคณะ   https://goo.gl/photos/rAhJSJDpAmhFvWzu7
2016-08-16_นักศึกษาประเทศ สปป.ลาว LOAS เข้าพบคณบดีคณะเภสัช   https://goo.gl/photos/jjeQYU1nGAGCBmUh8
2016-08-17_นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก USA    https://goo.gl/photos/dbEaH2ss4Pvik2iN6
2016-08-18_คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   https://goo.gl/photos/K9G7QAYMt2bSqm11A
2016-08-19_ประชาพิจารณ์แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560 ณ ห้อง 2316   https://goo.gl/photos/zppTP64BZAMNsf2bA
2016-08-20_การประชุมพัฒนาแหล่งฝึกและพบปะศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชศาสตร์    https://goo.gl/photos/uHvSYzcuKzN1zf8B7
2016-08-22_นศ.แลกเปลี่ยนจากสหรัฐอเมริกา USA พบคณบดี   https://goo.gl/photos/db72aZX1wqs3ra6x6
2016-08-23_คณะเภสัชศาสตร์ทำMOU รพ.สกลนคร   https://goo.gl/photos/bG1B9wFAqeSBhySg9
2016-08-23_คณะเภสัชศาสตร์ร่วมงานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี   https://goo.gl/photos/DmC6oqTgCArTKTFN6
2016-08-23_อ เยาวเรศ ต้อนรับ Prof.Noureddine DJEBLI  Mostaganem University Algeria   https://goo.gl/photos/zbWtPvHLobT2c7R66
2016-08-24_คณะเภสัชฯ ออก CSR โรงเรียนภูเวียงขอนแก่น   https://goo.gl/photos/tfByMxWmB4MbniwW7
2016-08-24_สัมมนา Neurodegeneratives Disease and Natural Products Experimental Studies    https://goo.gl/photos/pMFuyLfN9rykTWtA6
2016-08-25_คณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มข   https://goo.gl/photos/GuLNW3QcKrdU4BQ36
2016-08-26_คณะเภสัชฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี   https://goo.gl/photos/9BTweVH4fcyCp6UKA
2016-08-28_Pharm Engish Camp 2016 โดยครูพี่เต้ ณ ห้อง 2316   https://goo.gl/photos/MwDiDzXPNe2kDixS6
2016-08-29_KM แบ่งปันความรู้การประชุมหรือการเรียนการสอนทางไกล by ITSU   https://goo.gl/photos/Qoc55LYywTGTJMNj6
2016-08-29_อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับชุมชน   https://goo.gl/photos/EFKRiB2AFzJNBjEYA
2016-08-30_อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับชุมชน Day2  https://goo.gl/photos/EFKRiB2AFzJNBjEYA
2016-08-31_PRN ครั้งที่ 3 ณ ห้อง 3202  https://goo.gl/photos/aoXC1VRwQ918vHN79
.

เดือนกันยายน 2559 : SEPTHEMBER 2016

2016-09-07_PHARMKKU Show and Share 2016    https://goo.gl/photos/DzbXeXk7mTaBxKcV8
2016-09-08_พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559    https://goo.gl/photos/yShBxNGjD5NKhbc47
2016-09-09_กิจกรรมคณบดีพบบุคลากรสำนักงานคณบดี    https://goo.gl/photos/EfmkRedNYdipaW8R8
2016-09-09_คณบดีคณะเภสัชร่วมวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 44 ปี    https://goo.gl/photos/55RKPK6e7boWNcHk6
2016-09-09_คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์   https://goo.gl/photos/9XjeCFMqR8Fh7gWV8
2016-09-10_Pharmacy English Camp โดย Dr.Glenn Borlace   https://goo.gl/photos/TiLTo1VQurX4gZMJA
2016-09-12_กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการบริบาลเภสัชกรรม   https://goo.gl/photos/amjcdgRcNzJ8KCQY6
2016-09-14-15_คณะกรรมการร่วม กรมพัฒนากรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   https://goo.gl/photos/BsRBkUNdoapnWxf7A
2016-09-15_การสาธิตการเปิด-ปิดเครื่องมือในห้องพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์   https://goo.gl/photos/NPGCb6dmJUTrqtwBA
2016-09-16_สัมมนาบุคลากร สวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   https://goo.gl/photos/RpTGWSVpxTQtPZZr9
2016-09-19-23_กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน Indonesia Cambodia   https://goo.gl/photos/qt4wtFN3bDH2ay4cA
2016-09-28_งานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ 60 ปี 2559 รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย คุณเสาวณีย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์   60D :  https://goo.gl/photos/k7jBqweL7Q6pfzXk6 70D : https://goo.gl/photos/wp2gF85pGDBL8Ebn9
2016-09-29_นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศจาก USA เข้าพบคณบดี   https://goo.gl/photos/3UD3w5Lr4PSF52KZA
.

เดือนตุลาคม 2559 : OCTOBER 2016

2016-09-29_คณบดีมอบการ์ดวันเกิดบุคลากรเภสัชฯ https://goo.gl/photos/VQgU4hwure9x4zLq5
2016-10-03_PHOTO-ภาพบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 https://goo.gl/photos/bacHpDR38B1dKokv8
2016-10-06_กิจกรรม EdPEx Coaching and Mentoring ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย https://goo.gl/photos/SC3dJuci77MqAbv8A
2016-10-13_ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ https://goo.gl/photos/8GusnD9JLejj3K7c7
2016-10-14_คณะเภสัชฯ ร่วมน้อมจิตถวายความอาลัยเพื่อส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย https://goo.gl/photos/8E4d23YFm7GhbifM6
2016-10-17_บุคลากรเภสัช ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  โถงอาคารสิริคุณากร มข. https://goo.gl/photos/rFLdVdAbk9cyBxRp6
2016-10-18_นศ แลกเปลี่ยน UP จาก CAMBUDIA นำเสนอผลงาน https://goo.gl/photos/Sg5bz2UoykMp5GWF7
2016-10-26_บรรยายพิเศษโดย Prof. Prashant J Chikhale ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย https://goo.gl/photos/Gdf7uE9FwDRDv2yE9
2016-10-28_ประชุม ITSU โครงการ 2560 Smart Classroom https://goo.gl/photos/tpC1o8jrZ5bA7oXX9
2016-10-26_ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยถวายในหลวง ก่อนประชุม https://goo.gl/photos/qMLEUa3exnBMHfVt6

เดือนพฤศจิกายน NOVEMBER

2016-11-01_คุยกับผู้ออกแบบ ดำเนินการออกแบบโต๊ะผู้สอน Smart Classroom https://goo.gl/photos/2VSL9nKpg7Bz8XSTA
2016-11-01_คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มข. กับ NPU ประเทศญี่ปุ่น  30 ตค – 1 พย. https://goo.gl/photos/x8zHN5mfKdvnNn8A9
2016-11-08_คณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ เยียมชมคณะ https://goo.gl/photos/xNs6H1FwohiCiYRU7
2016-11-02-09_Lab อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ https://goo.gl/photos/VZKMp1JLE9n7sWjHA
2016-11-09_คณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ https://goo.gl/photos/Q5ZEodRhGsCUs7oA7
2016-11-09_เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER LENOVO https://goo.gl/photos/GzSL88SwRHJAwftv8
2016-11-11_ประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ โดยนักศึกษาเภสัช 2559 https://goo.gl/photos/YcA9DMFAkwhbPvWQA
2016-11-11_นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษามาศึกษาดูงานคณะเภสัช มข. https://goo.gl/photos/QiJYMw8qLh9kKi9z6
2016-11-11_อบรมการกรอกข้อมูล CHE QA ONLINE ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3312 https://goo.gl/photos/PL3sSWNT2ppfJpRt9
2016-11-13_คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรม เสด็จฟ้า สถิตไทย บึงศรีฐาน มข https://goo.gl/photos/QcWJXGMkKeQS1tCMA
2016-11-14_ประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapeutics I https://goo.gl/photos/RVM9Gatpf1eXnUji7
2016-11-17_เบื้องหลังการถ่ายทำ Leader talk KKU https://goo.gl/photos/bF61v7t571uYQw3s9
2016-11-17_คณะเภสัช มข. ร่วมลงนามถวายความอาลัย PSKKU https://goo.gl/photos/eRHspwZh8dUhpfbq7
2016-11-18_ประเมินการเรียน การสอน โดยนักศึกษา 3312 https://goo.gl/photos/fqDjTYq3Kme78TMZ7
2016-11-22_คณะเภสัชศาสตร์ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานหน้าอาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มข. https://goo.gl/photos/MDSJaZop2kwoJecq8
2016-11-24_PHOTO ภาพถ่ายหน่วยปฏิบัติการคุณภาพผลิตภัณฑ์ https://goo.gl/photos/8MnkVtgRgZGsmTrFA
2016-11-18_ภาพคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จากฟิลิปปินส์ https://goo.gl/photos/8S2twmaWezesZ7xM8

เดือนธันวาคม  DECEMBER

2016-12-01_งานวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ 36 ปี https://goo.gl/photos/5uwme83qHN1ju6JP9
2016-12-05_View ป้าย ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มข https://goo.gl/photos/yEWxuGSLycmRPbPV9
2016-12-07_ประชุมคณะกรรมการ ศคภท DAY1 ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย https://goo.gl/photos/T2y6g1gmJo21eXYJ6
2016-12-08_ประชุม ศคภท. DAY2 อ.ชัยวัฒน์ – Oral Presentation and Poster งานเลี้ยงตอนเย็น ณ รร เจริญธานี https://goo.gl/photos/e33KBSNuCTXT1tGk9
2016-12-08_ศคภท เยี่ยมชมห้อง TeleConf https://goo.gl/photos/D1zfsCnGfWSwU2zk6
2016-12-09_ประชุม ศคภท DAY3 พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด ณ รร เจริญธานี https://goo.gl/photos/B68vAp2iYDgtzRD39
2016-12-12_คณะเภสัช ซ้อมรับปริญญา ที่หอประชุมอาคาร 1 https://goo.gl/photos/x4dWSGzDvkhMNMjW9
2016-12-13_พิธีปฏิญาณตน บัณฑิตเภสัชศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559 https://goo.gl/photos/2qPRdbWpbXiBG6LA9
2016-12-15_พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มข.2559 https://goo.gl/photos/jRejusKeerc6ames8
2016-12-15_kyushu university graduate school of pharmaceutical sciences from JAPAN https://goo.gl/photos/nQwA43pwzVPPRZNk6
2016-12-19_ประชุมหารือความร่วมมือศูนย์สุมนไพร สกว.และบริษัท บางกอกแล็ป ณ ห้องสุมนต์ photo : กัณฐาภรณ์ https://goo.gl/photos/2z47d8pwhNkpT5gP7
2016-12-21_คณะเภสัชฯ มข. สนับสนุนโครงการ มข.เพื่อชาวนา https://goo.gl/photos/tHy7E5nFhCCMcBH79
2016-12-22_เริ่มปรับปรุงลานจอดรถ ลานอเนกประสงค์ ตึกส้ม https://goo.gl/photos/js9L4UmrrWV8k7GG9
2016-12-23_นศ ป เอก สาขา SAP วิดิโอคอนเฟอรเรนท์ ที่ห้องคอนเฟอเรนท์ https://goo.gl/photos/bKFvfbx872N3KKEbA
2016-12-21_บุคลากรคณะเภสัช ร่วมอวยพรรวันคล้ายวันเกิดคณบดี https://goo.gl/photos/aKhPF9Vmcsh1CC849
2016-12-23_คณบดี มอบของที่ระลึกบุคลากรที่ได้เป็นมหาบัณฑิต https://goo.gl/photos/uX9vUPLvKg2n69w76
2016-12-23_ระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันฯ https://goo.gl/photos/rwT7JpZZp1nrH1EB6
2016-12-27_Video Conference ภาค SAP ประชุมทางไกล https://goo.gl/photos/rqhFGNRLCSmTBz7B6
2016-12-28_กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ Happy New Year 2017  - RANA 60 D https://goo.gl/photos/amGgLPG9EkUAwKH36
2016-12-28_กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ Happy New Year 2017  - BREEZE 70D https://goo.gl/photos/LXDvTHSb3TdwYPbj8

 

 

.

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม